ChatFellow

e-mail: BigConversation@Zoho.com

.

.

E-mail:  BigConversation@Zoho.com

.

.

说明     Instructions     Instructions     instrucciones     अनुदेश     Anleitung     инструкции     Instruções     指示      명령     Mga tagubilin     Instruksi     คำแนะนำ     hướng dẫn     maelekezo    

.

.

=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 1 ========
.
=======================
.
.
.
อย่ามาไก๋ เห็นซดกับตา
ยังมาโกหก
เหมือนเจอแล้วหนึ่ง
มนุษย์โลก ดูซิคนอยากได้ตัวแกแค่ไหน
มีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนโลก
แต่ผมขอแค่ทำความรู้จัก
มันให้ดีก่อน
เป็นเวลา , ปีมาแล้ว
ที่ความสามารถในการใช้เหตุผล
เราจะเดินตามแผนนาย
ดิบส์
สบายดีไหมครับ
ดี แล้วนายล่ะ
ดีครับ
สมองลิงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
ฉันดีใจกับเขาจริงๆ
เราทุกคนเลย
แต่แล้วก็มาคิดได้ว่า
นี่มันทำเกินไปแล้ว
ว่ายต่อไป
ว่ายด้วยความพยา..
ต่อเลยก็แล้วกันนะ
มันก็ยังไม่ยอมอยู่ว่าย
ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง
 นั่นมันยูเครเนียน ไอรอนเบลลี
 เอาไป
 มันเรียนรู้ว่าต้องเจ็บตัว เมื่อได้ยินเสียงนี่
 ป่าเถื่อนที่สุด!
 ลูมอส
ส่งมาให้ฉัน ฉันจะทำให้เสร็จเอง
ยุนอา! หนีเร็ว!
ยองเจ
วิ่ง
ฉันจะเอาโปรแกรมกลับมา
ยินดีต้อนรับสู่ที่พักแสนอบอุ่น
แห่งเดียวบน เฮก
เรามีห้องพักว่าง
-เรากำลังมองหาปราสาท
-เราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด
เฮ้ย
ไหนแกลองใส่หน้ากากซิ
อะไรของแกวะ?
ไง?
โอ๊ย
ถามผมจริงๆหรอ ผมมุ่งมั่นจริงๆ
ผมชอบคนแก่นะ
เค้าหน้าใหญ่ใจโตดี
คือ คุณการันตีได้ใช่มั้ย
ที่ผมจะสามารถเพิ่มการลงทุนได้  เท่าใน  เดือน หรอครับ
ปีเตอร์ ควิลล์ จับเป็น
อย่ามาไก๋ เห็นซดกับตา
ยังมาโกหก
เหมือนเจอแล้วหนึ่ง
มนุษย์โลก ดูซิคนอยากได้ตัวแกแค่ไหน
มีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนโลก
แต่ผมขอแค่ทำความรู้จัก
มันให้ดีก่อน
เป็นเวลา , ปีมาแล้ว
ที่ความสามารถในการใช้เหตุผล
เราจะเดินตามแผนนาย
ดิบส์
สบายดีไหมครับ
ดี แล้วนายล่ะ
ดีครับ
สมองลิงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
ฉันดีใจกับเขาจริงๆ
เราทุกคนเลย
แต่แล้วก็มาคิดได้ว่า
นี่มันทำเกินไปแล้ว
ว่ายต่อไป
ว่ายด้วยความพยา..
ต่อเลยก็แล้วกันนะ
มันก็ยังไม่ยอมอยู่ว่าย
ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง
 นั่นมันยูเครเนียน ไอรอนเบลลี
 เอาไป
 มันเรียนรู้ว่าต้องเจ็บตัว เมื่อได้ยินเสียงนี่
 ป่าเถื่อนที่สุด!
 ลูมอส
ส่งมาให้ฉัน ฉันจะทำให้เสร็จเอง
ยุนอา! หนีเร็ว!
ยองเจ
วิ่ง
ฉันจะเอาโปรแกรมกลับมา
ยินดีต้อนรับสู่ที่พักแสนอบอุ่น
แห่งเดียวบน เฮก
เรามีห้องพักว่าง
-เรากำลังมองหาปราสาท
-เราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด
เฮ้ย
ไหนแกลองใส่หน้ากากซิ
อะไรของแกวะ?
ไง?
โอ๊ย
ถามผมจริงๆหรอ ผมมุ่งมั่นจริงๆ
ผมชอบคนแก่นะ
เค้าหน้าใหญ่ใจโตดี
คือ คุณการันตีได้ใช่มั้ย
ที่ผมจะสามารถเพิ่มการลงทุนได้  เท่าใน  เดือน หรอครับ
ปีเตอร์ ควิลล์ จับเป็น
อย่ามาไก๋ เห็นซดกับตา
ยังมาโกหก
เหมือนเจอแล้วหนึ่ง
มนุษย์โลก ดูซิคนอยากได้ตัวแกแค่ไหน
มีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนโลก
แต่ผมขอแค่ทำความรู้จัก
มันให้ดีก่อน
เป็นเวลา , ปีมาแล้ว
ที่ความสามารถในการใช้เหตุผล
เราจะเดินตามแผนนาย
ดิบส์
สบายดีไหมครับ
ดี แล้วนายล่ะ
ดีครับ
สมองลิงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
ฉันดีใจกับเขาจริงๆ
เราทุกคนเลย
แต่แล้วก็มาคิดได้ว่า
นี่มันทำเกินไปแล้ว
ว่ายต่อไป
ว่ายด้วยความพยา..
ต่อเลยก็แล้วกันนะ
มันก็ยังไม่ยอมอยู่ว่าย
ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง
 นั่นมันยูเครเนียน ไอรอนเบลลี
 เอาไป
 มันเรียนรู้ว่าต้องเจ็บตัว เมื่อได้ยินเสียงนี่
 ป่าเถื่อนที่สุด!
 ลูมอส
ส่งมาให้ฉัน ฉันจะทำให้เสร็จเอง
ยุนอา! หนีเร็ว!
ยองเจ
วิ่ง
ฉันจะเอาโปรแกรมกลับมา
ยินดีต้อนรับสู่ที่พักแสนอบอุ่น
แห่งเดียวบน เฮก
เรามีห้องพักว่าง
-เรากำลังมองหาปราสาท
-เราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด
เฮ้ย
ไหนแกลองใส่หน้ากากซิ
อะไรของแกวะ?
ไง?
โอ๊ย
ถามผมจริงๆหรอ ผมมุ่งมั่นจริงๆ
ผมชอบคนแก่นะ
เค้าหน้าใหญ่ใจโตดี
คือ คุณการันตีได้ใช่มั้ย
ที่ผมจะสามารถเพิ่มการลงทุนได้  เท่าใน  เดือน หรอครับ
ปีเตอร์ ควิลล์ จับเป็น

Xỳā mā kị̌ h̄ĕn sd kạb tā
yạng mā koh̄k
h̄emụ̄xn cex læ̂w h̄nụ̀ng
mnus̄ʹy̒ lok dū si khn xyāk dị̂ tạw kæ khæ̀ h̄ịn
mī khwām kratụ̄xrụ̄xr̂n thī̀ ca pelī̀yn lok
tæ̀ p̄hm k̄hx khæ̀ thảkhwām rū̂cạk
mạn h̄ı̂ dī k̀xn
pĕn welā, pī mā læ̂w
thī̀ khwām s̄āmārt̄h nı kār chı̂ h̄etup̄hl
reā ca dein tām p̄hæn nāy
dib s̄̒
s̄bāy dī h̄ịm khrạb
dī læ̂w nāy l̀a
dī khrạb
s̄mxng ling k̄hêāpị nı khxmphiwtexr̒ dị̂
c̄hạn dīcı kạb k̄heā cring«
reā thuk khn ley
tæ̀ læ̂w k̆ mā khid dị̂ ẁā
nī̀ mạn thả keinpị læ̂w
ẁāy t̀x pị
ẁāy d̂wy khwām ph yā..
T̀x ley k̆ læ̂wkạn na
mạn k̆ yạng mị̀ yxm xyū̀ ẁāy
d̂wy khwām phyāyām læa xuts̄āh̄a nı kār t̄hībtạw xeng
nạ̀n mạn yū kher neīyn xị rxn bel lī
xeā pị
mạn reīyn rū̂ ẁā t̂xng cĕb tạw meụ̄̀x dị̂yin s̄eīyng nī̀
p̀āt̄heụ̄̀xn thī̀s̄ud!
Lū mxs̄
s̄̀ng mā h̄ı̂ c̄hạn c̄hạn ca thảh̄ı̂ s̄er̆c xeng
yu nxā! H̄nī rĕw!
Yxng ce
wìng
c̄hạn ca xeā porkærm klạb mā
yindī t̂xnrạb s̄ū̀ thī̀phạk s̄æn xbxùn
h̄æ̀ng deīyw bn ḥek
reā mī h̄̂xng phạk ẁāng
-reā kảlạng mxng h̄ā prās̄āth
-reā pĕn cêāh̄n̂āthī̀ kār tlād
ḥêy
h̄ịn kæl xng s̄ı̀h̄n̂ākāk si
xarị k̄hxng kæ wa?
Ngị?
Xóy
t̄hām p̄hm cring«h̄rx p̄hm mùng mạ̀n cring«
p̄hm chxb khn kæ̀ na
khêā h̄n̂āh̄ıỵ̀cıto dī
khụ̄x khuṇ kā rạn tī dị̂ chı̀ mậy
thī̀ p̄hm ca s̄āmārt̄h pheìm kār lngthun dị̂ thèā nı deụ̄xn h̄rx khrạb
pī texr̒ kh wi ll̒ cạb pĕn
xỳā mā kị̌ h̄ĕn sd kạb tā
yạng mā koh̄k
h̄emụ̄xn cex læ̂w h̄nụ̀ng
mnus̄ʹy̒ lok dū si khn xyāk dị̂ tạw kæ khæ̀ h̄ịn
mī khwām kratụ̄xrụ̄xr̂n thī̀ ca pelī̀yn lok
tæ̀ p̄hm k̄hx khæ̀ thảkhwām rū̂cạk
mạn h̄ı̂ dī k̀xn
pĕn welā, pī mā læ̂w
thī̀ khwām s̄āmārt̄h nı kār chı̂ h̄etup̄hl
reā ca dein tām p̄hæn nāy
dib s̄̒
s̄bāy dī h̄ịm khrạb
dī læ̂w nāy l̀a
dī khrạb
s̄mxng ling k̄hêāpị nı khxmphiwtexr̒ dị̂
c̄hạn dīcı kạb k̄heā cring«
reā thuk khn ley
tæ̀ læ̂w k̆ mā khid dị̂ ẁā
nī̀ mạn thả keinpị læ̂w
ẁāy t̀x pị
ẁāy d̂wy khwām ph yā..
T̀x ley k̆ læ̂wkạn na
mạn k̆ yạng mị̀ yxm xyū̀ ẁāy
d̂wy khwām phyāyām læa xuts̄āh̄a nı kār t̄hībtạw xeng
nạ̀n mạn yū kher neīyn xị rxn bel lī
xeā pị
mạn reīyn rū̂ ẁā t̂xng cĕb tạw meụ̄̀x dị̂yin s̄eīyng nī̀
p̀āt̄heụ̄̀xn thī̀s̄ud!
Lū mxs̄
s̄̀ng mā h̄ı̂ c̄hạn c̄hạn ca thảh̄ı̂ s̄er̆c xeng
yu nxā! H̄nī rĕw!
Yxng ce
wìng
c̄hạn ca xeā porkærm klạb mā
yindī t̂xnrạb s̄ū̀ thī̀phạk s̄æn xbxùn
h̄æ̀ng deīyw bn ḥek
reā mī h̄̂xng phạk ẁāng
-reā kảlạng mxng h̄ā prās̄āth
-reā pĕn cêāh̄n̂āthī̀ kār tlād
ḥêy
h̄ịn kæl xng s̄ı̀h̄n̂ākāk si
xarị k̄hxng kæ wa?
Ngị?
Xóy
t̄hām p̄hm cring«h̄rx p̄hm mùng mạ̀n cring«
p̄hm chxb khn kæ̀ na
khêā h̄n̂āh̄ıỵ̀cıto dī
khụ̄x khuṇ kā rạn tī dị̂ chı̀ mậy
thī̀ p̄hm ca s̄āmārt̄h pheìm kār lngthun dị̂ thèā nı deụ̄xn h̄rx khrạb
pī texr̒ kh wi ll̒ cạb pĕn
xỳā mā kị̌ h̄ĕn sd kạb tā
yạng mā koh̄k
h̄emụ̄xn cex læ̂w h̄nụ̀ng
mnus̄ʹy̒ lok dū si khn xyāk dị̂ tạw kæ khæ̀ h̄ịn
mī khwām kratụ̄xrụ̄xr̂n thī̀ ca pelī̀yn lok
tæ̀ p̄hm k̄hx khæ̀ thảkhwām rū̂cạk
mạn h̄ı̂ dī k̀xn
pĕn welā, pī mā læ̂w
thī̀ khwām s̄āmārt̄h nı kār chı̂ h̄etup̄hl
reā ca dein tām p̄hæn nāy
dib s̄̒
s̄bāy dī h̄ịm khrạb
dī læ̂w nāy l̀a
dī khrạb
s̄mxng ling k̄hêāpị nı khxmphiwtexr̒ dị̂
c̄hạn dīcı kạb k̄heā cring«
reā thuk khn ley
tæ̀ læ̂w k̆ mā khid dị̂ ẁā
nī̀ mạn thả keinpị læ̂w
ẁāy t̀x pị
ẁāy d̂wy khwām ph yā..
T̀x ley k̆ læ̂wkạn na
mạn k̆ yạng mị̀ yxm xyū̀ ẁāy
d̂wy khwām phyāyām læa xuts̄āh̄a nı kār t̄hībtạw xeng
nạ̀n mạn yū kher neīyn xị rxn bel lī
xeā pị
mạn reīyn rū̂ ẁā t̂xng cĕb tạw meụ̄̀x dị̂yin s̄eīyng nī̀
p̀āt̄heụ̄̀xn thī̀s̄ud!
Lū mxs̄
s̄̀ng mā h̄ı̂ c̄hạn c̄hạn ca thảh̄ı̂ s̄er̆c xeng
yu nxā! H̄nī rĕw!
Yxng ce
wìng
c̄hạn ca xeā porkærm klạb mā
yindī t̂xnrạb s̄ū̀ thī̀phạk s̄æn xbxùn
h̄æ̀ng deīyw bn ḥek
reā mī h̄̂xng phạk ẁāng
-reā kảlạng mxng h̄ā prās̄āth
-reā pĕn cêāh̄n̂āthī̀ kār tlād
ḥêy
h̄ịn kæl xng s̄ı̀h̄n̂ākāk si
xarị k̄hxng kæ wa?
Ngị?
Xóy
t̄hām p̄hm cring«h̄rx p̄hm mùng mạ̀n cring«
p̄hm chxb khn kæ̀ na
khêā h̄n̂āh̄ıỵ̀cıto dī
khụ̄x khuṇ kā rạn tī dị̂ chı̀ mậy
thī̀ p̄hm ca s̄āmārt̄h pheìm kār lngthun dị̂ thèā nı deụ̄xn h̄rx khrạb
pī texr̒ kh wi ll̒ cạb pĕn

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============
.
=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 2 ========
.
=======================
.
.
.
เมียไปไหนล่ะลุง เฒ่าหัวงูตัวพ่อเลย
ว่ามั้ยกรู้ท
กรู้ท
อย่ากินน้ำในบ่อ เจ้าโง่
โปรดให้การต้อนรับคู่หูของฉัน
ทั้งในงานและชีวิต
ศาสตราจารย์ วิลล์ แคสเตอร์
ขอบคุณครับ
ภรรยาของผมเธอเป็นคน
ดังนั้นแผนสามนิ้ว
จึงยังต้องการอีกนิ้วหนึ่ง
แล้วไงล่ะ
เฮ้ พอล ฉันเอง
นายช่วยไปรับแอเดรียนหน่อยซิ
ประวัติศาสตร์ให้เราฟัง
เปิดแชมเปญฉลอง
ยังกับพบวิธีรักษามะเร็งได้
คุณรู้รึเปล่า
ตอนที่เขาอัพโหลด
เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
แต่มันก็ไม่ยอมหยุดว่าย
ว่ายน้ำอย่างไม่ลดละ
ว่ายต่อไป
ว่ะ...
 ขโมย!
 ตอนนี้แกคืนกุญแจ...
 - อิมเปริโอ - แก!
 ฟังดูไม่ค่อยดีนะ
 ให้ตายซิ!
ยองเจ
มีอะไรเหรอ?
เพราะได้บ้านั่นแท้ๆ
ตำรวจถึงได้มาล่าเรา
ยุนอา,ส่งโปรแกรมาให้ฉัน
แม่ไม่เคยได้ไปใหนเลย
แม่อยากเห็นโลกใจจะขาด
อยากถูกโยนเข้าไปในภูเขาไฟ แต่มันจำเป็นต้องใช้เงินซะสิ
ถ้าพวกเขาถาม
ก็บอกเรามีสองดาว แต่มันหล่นหายไปแล้ว
ไอ้บ้าเอ๊ย
ทำไมคำแก้ตัวแกมันน่าสมเพชงี้วะ?
พูดแบบนี้ พวกแกลองมาเล่นเองมั้ยล่ะ?
วันนี้เขาเพิ่งเล่นเป็นแคชเชอร์ครั้งแรก
คงต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยหน่อยน่ะ
คือความพยายามเอื้อมให้ถึง มากกว่าการอยู่เฉยๆครับ
มีสิ่งนึง คือ เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งมีปัญหากับกฏหมาย
เค้าเรียกฟลอริด้าว่า "ห้องรอคอยคำพิพากษาจากพระเจ้า"
คนวัยเกษียณทั้งหลาย
อาบแดดริมชายหาด
สกปรกจะตาย
เมียไปไหนล่ะลุง เฒ่าหัวงูตัวพ่อเลย
ว่ามั้ยกรู้ท
กรู้ท
อย่ากินน้ำในบ่อ เจ้าโง่
โปรดให้การต้อนรับคู่หูของฉัน
ทั้งในงานและชีวิต
ศาสตราจารย์ วิลล์ แคสเตอร์
ขอบคุณครับ
ภรรยาของผมเธอเป็นคน
ดังนั้นแผนสามนิ้ว
จึงยังต้องการอีกนิ้วหนึ่ง
แล้วไงล่ะ
เฮ้ พอล ฉันเอง
นายช่วยไปรับแอเดรียนหน่อยซิ
ประวัติศาสตร์ให้เราฟัง
เปิดแชมเปญฉลอง
ยังกับพบวิธีรักษามะเร็งได้
คุณรู้รึเปล่า
ตอนที่เขาอัพโหลด
เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
แต่มันก็ไม่ยอมหยุดว่าย
ว่ายน้ำอย่างไม่ลดละ
ว่ายต่อไป
ว่ะ...
 ขโมย!
 ตอนนี้แกคืนกุญแจ...
 - อิมเปริโอ - แก!
 ฟังดูไม่ค่อยดีนะ
 ให้ตายซิ!
ยองเจ
มีอะไรเหรอ?
เพราะได้บ้านั่นแท้ๆ
ตำรวจถึงได้มาล่าเรา
ยุนอา,ส่งโปรแกรมาให้ฉัน
แม่ไม่เคยได้ไปใหนเลย
แม่อยากเห็นโลกใจจะขาด
อยากถูกโยนเข้าไปในภูเขาไฟ แต่มันจำเป็นต้องใช้เงินซะสิ
ถ้าพวกเขาถาม
ก็บอกเรามีสองดาว แต่มันหล่นหายไปแล้ว
ไอ้บ้าเอ๊ย
ทำไมคำแก้ตัวแกมันน่าสมเพชงี้วะ?
พูดแบบนี้ พวกแกลองมาเล่นเองมั้ยล่ะ?
วันนี้เขาเพิ่งเล่นเป็นแคชเชอร์ครั้งแรก
คงต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยหน่อยน่ะ
คือความพยายามเอื้อมให้ถึง มากกว่าการอยู่เฉยๆครับ
มีสิ่งนึง คือ เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งมีปัญหากับกฏหมาย
เค้าเรียกฟลอริด้าว่า "ห้องรอคอยคำพิพากษาจากพระเจ้า"
คนวัยเกษียณทั้งหลาย
อาบแดดริมชายหาด
สกปรกจะตาย
เมียไปไหนล่ะลุง เฒ่าหัวงูตัวพ่อเลย
ว่ามั้ยกรู้ท
กรู้ท
อย่ากินน้ำในบ่อ เจ้าโง่
โปรดให้การต้อนรับคู่หูของฉัน
ทั้งในงานและชีวิต
ศาสตราจารย์ วิลล์ แคสเตอร์
ขอบคุณครับ
ภรรยาของผมเธอเป็นคน
ดังนั้นแผนสามนิ้ว
จึงยังต้องการอีกนิ้วหนึ่ง
แล้วไงล่ะ
เฮ้ พอล ฉันเอง
นายช่วยไปรับแอเดรียนหน่อยซิ
ประวัติศาสตร์ให้เราฟัง
เปิดแชมเปญฉลอง
ยังกับพบวิธีรักษามะเร็งได้
คุณรู้รึเปล่า
ตอนที่เขาอัพโหลด
เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
แต่มันก็ไม่ยอมหยุดว่าย
ว่ายน้ำอย่างไม่ลดละ
ว่ายต่อไป
ว่ะ...
 ขโมย!
 ตอนนี้แกคืนกุญแจ...
 - อิมเปริโอ - แก!
 ฟังดูไม่ค่อยดีนะ
 ให้ตายซิ!
ยองเจ
มีอะไรเหรอ?
เพราะได้บ้านั่นแท้ๆ
ตำรวจถึงได้มาล่าเรา
ยุนอา,ส่งโปรแกรมาให้ฉัน
แม่ไม่เคยได้ไปใหนเลย
แม่อยากเห็นโลกใจจะขาด
อยากถูกโยนเข้าไปในภูเขาไฟ แต่มันจำเป็นต้องใช้เงินซะสิ
ถ้าพวกเขาถาม
ก็บอกเรามีสองดาว แต่มันหล่นหายไปแล้ว
ไอ้บ้าเอ๊ย
ทำไมคำแก้ตัวแกมันน่าสมเพชงี้วะ?
พูดแบบนี้ พวกแกลองมาเล่นเองมั้ยล่ะ?
วันนี้เขาเพิ่งเล่นเป็นแคชเชอร์ครั้งแรก
คงต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยหน่อยน่ะ
คือความพยายามเอื้อมให้ถึง มากกว่าการอยู่เฉยๆครับ
มีสิ่งนึง คือ เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งมีปัญหากับกฏหมาย
เค้าเรียกฟลอริด้าว่า "ห้องรอคอยคำพิพากษาจากพระเจ้า"
คนวัยเกษียณทั้งหลาย
อาบแดดริมชายหาด
สกปรกจะตาย

Meīy pị h̄ịn l̀a lung tʹhèāh̄ạwngū tạw ph̀x ley
ẁā mậy krū̂ th
krū̂ th
xỳā kinn̂ả nı b̀x cêā ngò
pord h̄ı̂kār t̂xnrạb khū̀h̄ū k̄hxng c̄hạn
thậng nı ngān læa chīwit
ṣ̄ās̄trācāry̒ wi ll̒ khæ s̄ texr̒
k̄hxbkhuṇ khrạb
p̣hrryā k̄hxng p̄hm ṭhex pĕn khn
dạngnận p̄hæn s̄ām nîw
cụng yạng t̂xngkār xīk nîw h̄nụ̀ng
læ̂w ngị l̀a
ḥê phxl c̄hạn xeng
nāy ch̀wy pị rạb xæ de rī yn h̄ǹxy si
prawạtiṣ̄ās̄tr̒ h̄ı̂ reā fạng
peid chæmpeỵ c̄hlxng
yạng kạb phb wiṭhī rạks̄ʹā marĕng dị̂
khuṇ rū̂ rụ pel̀ā
txn thī̀ k̄heā xạphh̄old
ṣ̄er̂ā ṣ̄ok cāk kār s̄ūỵ s̄eīy pheụ̄̀xn
tæ̀ mạn k̆ mị̀ yxm h̄yud ẁāy
ẁāy n̂ả xỳāng mị̀ ldla
ẁāy t̀x pị
ẁa...
K̄hmoy!
Txn nī̂ kæ khụ̄n kuỵcæ...
- Xim peri xo - kæ!
Fạng dū mị̀kh̀xy dī na
h̄ı̂ tāy si!
Yxng ce
mī xarị h̄e rx?
Pherāa dị̂ b̂ā nạ̀n thæ̂«
tảrwc t̄hụng dị̂ mā l̀ā reā
yu nxā,s̄̀ng por kæ rmā h̄ı̂ c̄hạn
mæ̀ mị̀ khey dị̂ pị h̄ın ley
mæ̀ xyāk h̄ĕn lok cı ca k̄hād
xyāk t̄hūk yon k̄hêāpị nı p̣hūk̄heāfị tæ̀ mạn cảpĕn t̂xng chı̂ ngein sa s̄i
t̄ĥā phwk k̄heā t̄hām
k̆ bxk reā mī s̄xng dāw tæ̀ mạn h̄l̀n h̄āy pị læ̂w
xị̂ b̂ā xéy
thảmị khả kæ̂tạw kæ mạn ǹā s̄m phe chngī̂ wa?
Phūd bæb nī̂ phwk kæl xng mā lèn xeng mậy l̀a?
Wạn nī̂ k̄heā pheìng lèn pĕn khæch chex r̒ khrậng ræk
khng t̂xng chı̂ welā thảkhwām khûnkhey h̄ǹxy ǹa
khụ̄x khwām phyāyām xeụ̄̂xm h̄ı̂ t̄hụng mākkẁā kār xyū̀ c̄hey«khrạb
mī s̄ìng nụng khụ̄x meụ̄̀x mị̀ nān mā nī̂ p̄hm pheìng mī pạỵh̄ā kạb kt̩ h̄māy
khêā reīyk fl xri d̂āẁ ā"h̄̂xng rx khxy khảphiphāks̄ʹā cāk phracêā"
khn wạy kes̄ʹīyṇ thậngh̄lāy
xābdæd rim chāyh̄ād
s̄kprk ca tāy
meīy pị h̄ịn l̀a lung tʹhèāh̄ạwngū tạw ph̀x ley
ẁā mậy krū̂ th
krū̂ th
xỳā kinn̂ả nı b̀x cêā ngò
pord h̄ı̂kār t̂xnrạb khū̀h̄ū k̄hxng c̄hạn
thậng nı ngān læa chīwit
ṣ̄ās̄trācāry̒ wi ll̒ khæ s̄ texr̒
k̄hxbkhuṇ khrạb
p̣hrryā k̄hxng p̄hm ṭhex pĕn khn
dạngnận p̄hæn s̄ām nîw
cụng yạng t̂xngkār xīk nîw h̄nụ̀ng
læ̂w ngị l̀a
ḥê phxl c̄hạn xeng
nāy ch̀wy pị rạb xæ de rī yn h̄ǹxy si
prawạtiṣ̄ās̄tr̒ h̄ı̂ reā fạng
peid chæmpeỵ c̄hlxng
yạng kạb phb wiṭhī rạks̄ʹā marĕng dị̂
khuṇ rū̂ rụ pel̀ā
txn thī̀ k̄heā xạphh̄old
ṣ̄er̂ā ṣ̄ok cāk kār s̄ūỵ s̄eīy pheụ̄̀xn
tæ̀ mạn k̆ mị̀ yxm h̄yud ẁāy
ẁāy n̂ả xỳāng mị̀ ldla
ẁāy t̀x pị
ẁa...
K̄hmoy!
Txn nī̂ kæ khụ̄n kuỵcæ...
- Xim peri xo - kæ!
Fạng dū mị̀kh̀xy dī na
h̄ı̂ tāy si!
Yxng ce
mī xarị h̄e rx?
Pherāa dị̂ b̂ā nạ̀n thæ̂«
tảrwc t̄hụng dị̂ mā l̀ā reā
yu nxā,s̄̀ng por kæ rmā h̄ı̂ c̄hạn
mæ̀ mị̀ khey dị̂ pị h̄ın ley
mæ̀ xyāk h̄ĕn lok cı ca k̄hād
xyāk t̄hūk yon k̄hêāpị nı p̣hūk̄heāfị tæ̀ mạn cảpĕn t̂xng chı̂ ngein sa s̄i
t̄ĥā phwk k̄heā t̄hām
k̆ bxk reā mī s̄xng dāw tæ̀ mạn h̄l̀n h̄āy pị læ̂w
xị̂ b̂ā xéy
thảmị khả kæ̂tạw kæ mạn ǹā s̄m phe chngī̂ wa?
Phūd bæb nī̂ phwk kæl xng mā lèn xeng mậy l̀a?
Wạn nī̂ k̄heā pheìng lèn pĕn khæch chex r̒ khrậng ræk
khng t̂xng chı̂ welā thảkhwām khûnkhey h̄ǹxy ǹa
khụ̄x khwām phyāyām xeụ̄̂xm h̄ı̂ t̄hụng mākkẁā kār xyū̀ c̄hey«khrạb
mī s̄ìng nụng khụ̄x meụ̄̀x mị̀ nān mā nī̂ p̄hm pheìng mī pạỵh̄ā kạb kt̩ h̄māy
khêā reīyk fl xri d̂āẁ ā"h̄̂xng rx khxy khảphiphāks̄ʹā cāk phracêā"
khn wạy kes̄ʹīyṇ thậngh̄lāy
xābdæd rim chāyh̄ād
s̄kprk ca tāy
meīy pị h̄ịn l̀a lung tʹhèāh̄ạwngū tạw ph̀x ley
ẁā mậy krū̂ th
krū̂ th
xỳā kinn̂ả nı b̀x cêā ngò
pord h̄ı̂kār t̂xnrạb khū̀h̄ū k̄hxng c̄hạn
thậng nı ngān læa chīwit
ṣ̄ās̄trācāry̒ wi ll̒ khæ s̄ texr̒
k̄hxbkhuṇ khrạb
p̣hrryā k̄hxng p̄hm ṭhex pĕn khn
dạngnận p̄hæn s̄ām nîw
cụng yạng t̂xngkār xīk nîw h̄nụ̀ng
læ̂w ngị l̀a
ḥê phxl c̄hạn xeng
nāy ch̀wy pị rạb xæ de rī yn h̄ǹxy si
prawạtiṣ̄ās̄tr̒ h̄ı̂ reā fạng
peid chæmpeỵ c̄hlxng
yạng kạb phb wiṭhī rạks̄ʹā marĕng dị̂
khuṇ rū̂ rụ pel̀ā
txn thī̀ k̄heā xạphh̄old
ṣ̄er̂ā ṣ̄ok cāk kār s̄ūỵ s̄eīy pheụ̄̀xn
tæ̀ mạn k̆ mị̀ yxm h̄yud ẁāy
ẁāy n̂ả xỳāng mị̀ ldla
ẁāy t̀x pị
ẁa...
K̄hmoy!
Txn nī̂ kæ khụ̄n kuỵcæ...
- Xim peri xo - kæ!
Fạng dū mị̀kh̀xy dī na
h̄ı̂ tāy si!
Yxng ce
mī xarị h̄e rx?
Pherāa dị̂ b̂ā nạ̀n thæ̂«
tảrwc t̄hụng dị̂ mā l̀ā reā
yu nxā,s̄̀ng por kæ rmā h̄ı̂ c̄hạn
mæ̀ mị̀ khey dị̂ pị h̄ın ley
mæ̀ xyāk h̄ĕn lok cı ca k̄hād
xyāk t̄hūk yon k̄hêāpị nı p̣hūk̄heāfị tæ̀ mạn cảpĕn t̂xng chı̂ ngein sa s̄i
t̄ĥā phwk k̄heā t̄hām
k̆ bxk reā mī s̄xng dāw tæ̀ mạn h̄l̀n h̄āy pị læ̂w
xị̂ b̂ā xéy
thảmị khả kæ̂tạw kæ mạn ǹā s̄m phe chngī̂ wa?
Phūd bæb nī̂ phwk kæl xng mā lèn xeng mậy l̀a?
Wạn nī̂ k̄heā pheìng lèn pĕn khæch chex r̒ khrậng ræk
khng t̂xng chı̂ welā thảkhwām khûnkhey h̄ǹxy ǹa
khụ̄x khwām phyāyām xeụ̄̂xm h̄ı̂ t̄hụng mākkẁā kār xyū̀ c̄hey«khrạb
mī s̄ìng nụng khụ̄x meụ̄̀x mị̀ nān mā nī̂ p̄hm pheìng mī pạỵh̄ā kạb kt̩ h̄māy
khêā reīyk fl xri d̂āẁ ā"h̄̂xng rx khxy khảphiphāks̄ʹā cāk phracêā"
khn wạy kes̄ʹīyṇ thậngh̄lāy
xābdæd rim chāyh̄ād
s̄kprk ca tāy

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============
.
=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 3 ========
.
=======================
.
.
.
คนเรียกเราผู้ร้าย
ทั้งที่ไว้ผมงี้น่าจะร้ายยิ่งกว่า
แล้วนั่นล่ะ ไหงว่าน่ารักน่าชัง
ต้องให้คนช่วย แน่จริงเดินเองสิยัยเตาะแตะ
ที่ทุ่มเททำเพื่อ
ให้อนาคตที่สวยงามนั้นเป็นจริง
มากกว่าผู้ที่จะพูดเป็นคนต่อไป
แต่ก็อย่างว่า
ฉันอาจจะลำเอียงไปหน่อย
จะแว้งกลับมากัดคุณทีหลังได้
หรือที่หนักกว่านั้น เขาจ้างนักสืบ
ชีวิตในฝันกับบ้านหลังสวยนี่
ช่างมันเถอะ
แต่ผมจะไม่ถอยหลังกลับอีกแล้ว
กับโทมัส เคซี่ย์
ฉันฝึกงานกับเขา
คืนหนึ่งเขาเชิญพวกเรา
ไปที่แล็บ
แล้วก็บรรยายเรื่อง
กะละมังนั้น
และตายอย่างน่าสงสาร
มันได้ตายจริงๆ
แต่กบอีกตัวนึง
แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน
 อันตรายอย่างมาก
 ไม่เห็นเคยบอกหนิ
 ขอถามหน่อย มีทางออกไปจากที่นี่มั้ย?
 ไม่มี
 พวกคุณมาทำบ้าอะไรกันข้างล่างนี่?
ได้แล้วครับ เป็นที่สถานีตำรวจกังนาน
บอกฉันมา ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่?
เอาโปรแกรมมา!
เดี๋ยวนี้เลย!
จะถึงแล้ว แข็งใจหน่อย
- ไม่หนาวเหรอแม่? หนูเอาเสื้อคลุมให้นะ
- แม่ไม่เป็นไร
ไม่เคยเป็นไร - -แม่คิดงั้นเหรอ?
-ยังไง แม่ก็ต้องตายทางใดทางหนึ่ง
แม่จะไปจากที่นี่เคธี่
เอาล่ะนะ
ทำไมแกถึงหลบลูกวะ?!
ไอ้นี่มันเอาแต่เหวี่ยงไม้มั่วๆนี่นา
ก็เหวี่ยงธรรมดาแหละเว้ย!
แกเล็งให้มันโดนบอลหน่อยเซ่ ไอ้บ้า
ใน  เดือน ผมจะลาออก
 เท่า ใน  เดือน
แลดูทะเยอทะยานนะเรา
ผมอ่านเกี่ยวกับชีวประวัติเยอะครับ
และสิ่งหนึ่งที่สร้างมหาบุรุษ
ดูอีตากรุ้มกริ่มนี่
คนเรียกเราผู้ร้าย
ทั้งที่ไว้ผมงี้น่าจะร้ายยิ่งกว่า
แล้วนั่นล่ะ ไหงว่าน่ารักน่าชัง
ต้องให้คนช่วย แน่จริงเดินเองสิยัยเตาะแตะ
ที่ทุ่มเททำเพื่อ
ให้อนาคตที่สวยงามนั้นเป็นจริง
มากกว่าผู้ที่จะพูดเป็นคนต่อไป
แต่ก็อย่างว่า
ฉันอาจจะลำเอียงไปหน่อย
จะแว้งกลับมากัดคุณทีหลังได้
หรือที่หนักกว่านั้น เขาจ้างนักสืบ
ชีวิตในฝันกับบ้านหลังสวยนี่
ช่างมันเถอะ
แต่ผมจะไม่ถอยหลังกลับอีกแล้ว
กับโทมัส เคซี่ย์
ฉันฝึกงานกับเขา
คืนหนึ่งเขาเชิญพวกเรา
ไปที่แล็บ
แล้วก็บรรยายเรื่อง
กะละมังนั้น
และตายอย่างน่าสงสาร
มันได้ตายจริงๆ
แต่กบอีกตัวนึง
แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน
 อันตรายอย่างมาก
 ไม่เห็นเคยบอกหนิ
 ขอถามหน่อย มีทางออกไปจากที่นี่มั้ย?
 ไม่มี
 พวกคุณมาทำบ้าอะไรกันข้างล่างนี่?
ได้แล้วครับ เป็นที่สถานีตำรวจกังนาน
บอกฉันมา ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่?
เอาโปรแกรมมา!
เดี๋ยวนี้เลย!
จะถึงแล้ว แข็งใจหน่อย
- ไม่หนาวเหรอแม่? หนูเอาเสื้อคลุมให้นะ
- แม่ไม่เป็นไร
ไม่เคยเป็นไร - -แม่คิดงั้นเหรอ?
-ยังไง แม่ก็ต้องตายทางใดทางหนึ่ง
แม่จะไปจากที่นี่เคธี่
เอาล่ะนะ
ทำไมแกถึงหลบลูกวะ?!
ไอ้นี่มันเอาแต่เหวี่ยงไม้มั่วๆนี่นา
ก็เหวี่ยงธรรมดาแหละเว้ย!
แกเล็งให้มันโดนบอลหน่อยเซ่ ไอ้บ้า
ใน  เดือน ผมจะลาออก
 เท่า ใน  เดือน
แลดูทะเยอทะยานนะเรา
ผมอ่านเกี่ยวกับชีวประวัติเยอะครับ
และสิ่งหนึ่งที่สร้างมหาบุรุษ
ดูอีตากรุ้มกริ่มนี่
คนเรียกเราผู้ร้าย
ทั้งที่ไว้ผมงี้น่าจะร้ายยิ่งกว่า
แล้วนั่นล่ะ ไหงว่าน่ารักน่าชัง
ต้องให้คนช่วย แน่จริงเดินเองสิยัยเตาะแตะ
ที่ทุ่มเททำเพื่อ
ให้อนาคตที่สวยงามนั้นเป็นจริง
มากกว่าผู้ที่จะพูดเป็นคนต่อไป
แต่ก็อย่างว่า
ฉันอาจจะลำเอียงไปหน่อย
จะแว้งกลับมากัดคุณทีหลังได้
หรือที่หนักกว่านั้น เขาจ้างนักสืบ
ชีวิตในฝันกับบ้านหลังสวยนี่
ช่างมันเถอะ
แต่ผมจะไม่ถอยหลังกลับอีกแล้ว
กับโทมัส เคซี่ย์
ฉันฝึกงานกับเขา
คืนหนึ่งเขาเชิญพวกเรา
ไปที่แล็บ
แล้วก็บรรยายเรื่อง
กะละมังนั้น
และตายอย่างน่าสงสาร
มันได้ตายจริงๆ
แต่กบอีกตัวนึง
แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน
 อันตรายอย่างมาก
 ไม่เห็นเคยบอกหนิ
 ขอถามหน่อย มีทางออกไปจากที่นี่มั้ย?
 ไม่มี
 พวกคุณมาทำบ้าอะไรกันข้างล่างนี่?
ได้แล้วครับ เป็นที่สถานีตำรวจกังนาน
บอกฉันมา ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่?
เอาโปรแกรมมา!
เดี๋ยวนี้เลย!
จะถึงแล้ว แข็งใจหน่อย
- ไม่หนาวเหรอแม่? หนูเอาเสื้อคลุมให้นะ
- แม่ไม่เป็นไร
ไม่เคยเป็นไร - -แม่คิดงั้นเหรอ?
-ยังไง แม่ก็ต้องตายทางใดทางหนึ่ง
แม่จะไปจากที่นี่เคธี่
เอาล่ะนะ
ทำไมแกถึงหลบลูกวะ?!
ไอ้นี่มันเอาแต่เหวี่ยงไม้มั่วๆนี่นา
ก็เหวี่ยงธรรมดาแหละเว้ย!
แกเล็งให้มันโดนบอลหน่อยเซ่ ไอ้บ้า
ใน  เดือน ผมจะลาออก
 เท่า ใน  เดือน
แลดูทะเยอทะยานนะเรา
ผมอ่านเกี่ยวกับชีวประวัติเยอะครับ
และสิ่งหนึ่งที่สร้างมหาบุรุษ
ดูอีตากรุ้มกริ่มนี่

Khn reīyk reā p̄hū̂r̂āy
thậng thī̀ wị̂ p̄hm ngī̂ ǹā ca r̂āy yìng kẁā
læ̂w nạ̀n l̀a h̄ị ng ẁā ǹā rạk ǹāchạng
t̂xng h̄ı̂ khn ch̀wy næ̀ cring dein xeng s̄i yạy teāatæa
thī̀ thùmthe thả pheụ̄̀x
h̄ı̂ xnākht thī̀ s̄wyngām nận pĕn cring
mākkẁā p̄hū̂ thī̀ ca phūd pĕn khn t̀x pị
tæ̀ k̆ xỳāng ẁā
c̄hạn xāc ca lảxeīyng pị h̄ǹxy
ca wæ̂ng klạb mā kạd khuṇ thīh̄lạng dị̂
h̄rụ̄x thī̀ h̄nạk kẁā nận k̄heā ĉāng nạks̄ụ̄b
chīwit nı f̄ạn kạb b̂ān h̄lạng s̄wy nī̀
ch̀āng mạn t̄hexa
tæ̀ p̄hm ca mị̀ t̄hxyh̄lạng klạb xīk læ̂w
kạb tho mạs̄ khe sī̀ y̒
c̄hạn f̄ụkngān kạb k̄heā
khụ̄n h̄nụ̀ng k̄heā cheiỵ phwk reā
pị thī̀ læ̆b
læ̂w k̆ brryāy reụ̄̀xng
kalamạng nận
læa tāy xỳāng ǹā s̄ngs̄ār
mạn dị̂ tāy cring«
tæ̀ kb xīk tạw nụng
næ̀nxn l̀a ẁā mạn k̆ khidt̄hụng pheụ̄̀xn k̄hxng mạn
xạntrāy xỳāng māk
mị̀ h̄ĕn khey bxk h̄ni
k̄hx t̄hām h̄ǹxy mī thāngxxk pị cāk thī̀ nī̀ mậy?
Mị̀mī
phwk khuṇ mā thả b̂ā xarị kạn k̄ĥāng l̀āng nī̀?
Dị̂ læ̂w khrạb pĕn thī̀ s̄t̄hānī tảrwc kạng nān
bxk c̄hạn mā ẁā ṭhex kảlạng thả xarị xyū̀?
Xeā porkærm mā!
Deī̌ywnī̂ ley!
Ca t̄hụng læ̂w k̄hæ̆ngcı h̄ǹxy
- mị̀ h̄nāw h̄e rx mæ̀? H̄nū xeā s̄eụ̄̂x khlum h̄ı̂ na
- mæ̀ mị̀ pĕnrị
mị̀ khey pĕnrị - -mæ̀ khid ngận h̄e rx?
-Yạng ngị mæ̀ k̆ t̂xng tāy thāng dı thāng h̄nụ̀ng
mæ̀ ca pị cāk thī̀ nī̀ kheṭhī̀
xeā l̀a na
thảmị kæ t̄hụng h̄lb lūk wa?!
Xị̂ nī̀ mạn xeātæ̀ h̄ewī̀yng mị̂ mạ̀w«nī̀ nā
k̆ h̄ewī̀yng ṭhrrmdā h̄æla wêy!
Kæ lĕng h̄ı̂ mạn don bxl h̄ǹxy sè xị̂ b̂ā
nı deụ̄xn p̄hm ca lā xxk
thèā nı deụ̄xn
læ dū thayexthayān na reā
p̄hm x̀ān keī̀yw kạb chīwprawạti yexa khrạb
læa s̄ìng h̄nụ̀ng thī̀ s̄r̂āng mh̄ā burus̄ʹ
dū xī tā krûmkrìm nī̀
khn reīyk reā p̄hū̂r̂āy
thậng thī̀ wị̂ p̄hm ngī̂ ǹā ca r̂āy yìng kẁā
læ̂w nạ̀n l̀a h̄ị ng ẁā ǹā rạk ǹāchạng
t̂xng h̄ı̂ khn ch̀wy næ̀ cring dein xeng s̄i yạy teāatæa
thī̀ thùmthe thả pheụ̄̀x
h̄ı̂ xnākht thī̀ s̄wyngām nận pĕn cring
mākkẁā p̄hū̂ thī̀ ca phūd pĕn khn t̀x pị
tæ̀ k̆ xỳāng ẁā
c̄hạn xāc ca lảxeīyng pị h̄ǹxy
ca wæ̂ng klạb mā kạd khuṇ thīh̄lạng dị̂
h̄rụ̄x thī̀ h̄nạk kẁā nận k̄heā ĉāng nạks̄ụ̄b
chīwit nı f̄ạn kạb b̂ān h̄lạng s̄wy nī̀
ch̀āng mạn t̄hexa
tæ̀ p̄hm ca mị̀ t̄hxyh̄lạng klạb xīk læ̂w
kạb tho mạs̄ khe sī̀ y̒
c̄hạn f̄ụkngān kạb k̄heā
khụ̄n h̄nụ̀ng k̄heā cheiỵ phwk reā
pị thī̀ læ̆b
læ̂w k̆ brryāy reụ̄̀xng
kalamạng nận
læa tāy xỳāng ǹā s̄ngs̄ār
mạn dị̂ tāy cring«
tæ̀ kb xīk tạw nụng
næ̀nxn l̀a ẁā mạn k̆ khidt̄hụng pheụ̄̀xn k̄hxng mạn
xạntrāy xỳāng māk
mị̀ h̄ĕn khey bxk h̄ni
k̄hx t̄hām h̄ǹxy mī thāngxxk pị cāk thī̀ nī̀ mậy?
Mị̀mī
phwk khuṇ mā thả b̂ā xarị kạn k̄ĥāng l̀āng nī̀?
Dị̂ læ̂w khrạb pĕn thī̀ s̄t̄hānī tảrwc kạng nān
bxk c̄hạn mā ẁā ṭhex kảlạng thả xarị xyū̀?
Xeā porkærm mā!
Deī̌ywnī̂ ley!
Ca t̄hụng læ̂w k̄hæ̆ngcı h̄ǹxy
- mị̀ h̄nāw h̄e rx mæ̀? H̄nū xeā s̄eụ̄̂x khlum h̄ı̂ na
- mæ̀ mị̀ pĕnrị
mị̀ khey pĕnrị - -mæ̀ khid ngận h̄e rx?
-Yạng ngị mæ̀ k̆ t̂xng tāy thāng dı thāng h̄nụ̀ng
mæ̀ ca pị cāk thī̀ nī̀ kheṭhī̀
xeā l̀a na
thảmị kæ t̄hụng h̄lb lūk wa?!
Xị̂ nī̀ mạn xeātæ̀ h̄ewī̀yng mị̂ mạ̀w«nī̀ nā
k̆ h̄ewī̀yng ṭhrrmdā h̄æla wêy!
Kæ lĕng h̄ı̂ mạn don bxl h̄ǹxy sè xị̂ b̂ā
nı deụ̄xn p̄hm ca lā xxk
thèā nı deụ̄xn
læ dū thayexthayān na reā
p̄hm x̀ān keī̀yw kạb chīwprawạti yexa khrạb
læa s̄ìng h̄nụ̀ng thī̀ s̄r̂āng mh̄ā burus̄ʹ
dū xī tā krûmkrìm nī̀
khn reīyk reā p̄hū̂r̂āy
thậng thī̀ wị̂ p̄hm ngī̂ ǹā ca r̂āy yìng kẁā
læ̂w nạ̀n l̀a h̄ị ng ẁā ǹā rạk ǹāchạng
t̂xng h̄ı̂ khn ch̀wy næ̀ cring dein xeng s̄i yạy teāatæa
thī̀ thùmthe thả pheụ̄̀x
h̄ı̂ xnākht thī̀ s̄wyngām nận pĕn cring
mākkẁā p̄hū̂ thī̀ ca phūd pĕn khn t̀x pị
tæ̀ k̆ xỳāng ẁā
c̄hạn xāc ca lảxeīyng pị h̄ǹxy
ca wæ̂ng klạb mā kạd khuṇ thīh̄lạng dị̂
h̄rụ̄x thī̀ h̄nạk kẁā nận k̄heā ĉāng nạks̄ụ̄b
chīwit nı f̄ạn kạb b̂ān h̄lạng s̄wy nī̀
ch̀āng mạn t̄hexa
tæ̀ p̄hm ca mị̀ t̄hxyh̄lạng klạb xīk læ̂w
kạb tho mạs̄ khe sī̀ y̒
c̄hạn f̄ụkngān kạb k̄heā
khụ̄n h̄nụ̀ng k̄heā cheiỵ phwk reā
pị thī̀ læ̆b
læ̂w k̆ brryāy reụ̄̀xng
kalamạng nận
læa tāy xỳāng ǹā s̄ngs̄ār
mạn dị̂ tāy cring«
tæ̀ kb xīk tạw nụng
næ̀nxn l̀a ẁā mạn k̆ khidt̄hụng pheụ̄̀xn k̄hxng mạn
xạntrāy xỳāng māk
mị̀ h̄ĕn khey bxk h̄ni
k̄hx t̄hām h̄ǹxy mī thāngxxk pị cāk thī̀ nī̀ mậy?
Mị̀mī
phwk khuṇ mā thả b̂ā xarị kạn k̄ĥāng l̀āng nī̀?
Dị̂ læ̂w khrạb pĕn thī̀ s̄t̄hānī tảrwc kạng nān
bxk c̄hạn mā ẁā ṭhex kảlạng thả xarị xyū̀?
Xeā porkærm mā!
Deī̌ywnī̂ ley!
Ca t̄hụng læ̂w k̄hæ̆ngcı h̄ǹxy
- mị̀ h̄nāw h̄e rx mæ̀? H̄nū xeā s̄eụ̄̂x khlum h̄ı̂ na
- mæ̀ mị̀ pĕnrị
mị̀ khey pĕnrị - -mæ̀ khid ngận h̄e rx?
-Yạng ngị mæ̀ k̆ t̂xng tāy thāng dı thāng h̄nụ̀ng
mæ̀ ca pị cāk thī̀ nī̀ kheṭhī̀
xeā l̀a na
thảmị kæ t̄hụng h̄lb lūk wa?!
Xị̂ nī̀ mạn xeātæ̀ h̄ewī̀yng mị̂ mạ̀w«nī̀ nā
k̆ h̄ewī̀yng ṭhrrmdā h̄æla wêy!
Kæ lĕng h̄ı̂ mạn don bxl h̄ǹxy sè xị̂ b̂ā
nı deụ̄xn p̄hm ca lā xxk
thèā nı deụ̄xn
læ dū thayexthayān na reā
p̄hm x̀ān keī̀yw kạb chīwprawạti yexa khrạb
læa s̄ìng h̄nụ̀ng thī̀ s̄r̂āng mh̄ā burus̄ʹ
dū xī tā krûmkrìm nī̀

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============

 

立即升级! 终身会员! 点击这里:
Upgrade now! Lifetime membership! Click here:
अब अपग्रेड करें! आजीवन सदस्यता! यहां क्लिक करें:
¡Actualícese ahora! ¡Membresía de por vida! Haga clic aquí:
Jetzt upgraden! Mitgliedschaft auf Lebenszeit! Klicken Sie hier:
Обновите сейчас! Пожизненное членство! Нажмите здесь:
今すぐアップグレード!終身会員! ここをクリックして:
Atualize agora! Sociedade da vida! Clique aqui:
지금 업그레이드! 평생 회원! 여기를 클릭:
Upgrade sekarang! Keanggotaan seumur hidup! Klik di sini:

Mag-upgrade ngayon! Panghabambuhay na pagiging miyembro
! Mag-klik dito:
อัพเกรด สมาชิกตลอดชีวิต! คลิกที่นี่:
Nâng cấp bây giờ! Thành viên suốt đời! Click vào đây:
Mise à jour maintenant! Adhésion à vie! Cliquez ici:
Pandisha daraja sasa! Uanachama wa maisha! Bofya hapa:


=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 4 ========
.
=======================
.
.
.
ชาวดาวเเซนดาร์
ล้วนแต่พวกเอาดีไม่ได้
วันๆ หัวหกก้นขวิด ไขว่คว้าสิ่งไร้สาระ
สุดท้ายว่างเปล่า น่าสมเพช
แต่ยังรวมถึงการขจัดความยากจนและหิวโหย
รักษาโลกของเรา
และสร้างอนาคตที่สดใส
สาหรับทุกคน
ฉันไม่เคยรู้จักใคร
ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา
แทนที่จะไปสนใจแต่เรื่องเอกสาร
มันเหมือนกับถ้าคุณ
ไม่ให้ความสนใจในรายละเอียด
มันก็สามารถ
เรื่องเงินขอให้บอกมาได้เลย
ไม่ว่าเท่าไหร่เราก็จ่ายได้
โอเค
มือถือ
รู้ไหมว่าฉันเคยทำงาน
พวกมันก็เริ่มที่จะว่ายน้ำ เพื่อไม่ให้ตัวมันจม
แต่กบตัวนึงก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน
มันไม่สามารถทนว่ายต่อไปได้
แล้วมันก้ร้องกับเพื่อนของมัน ว่ามันจะตายแล้ว
และแน่นอนที่สุด มันก็จมลงไปข้างล่าง
 กริบฮุก!
 อาร์เรสโต โมเม็นตัม!
 เก่งมากเฮอร์ไมโอนี่
 เธอดูเหมือนตัวเธอไปแล้ว
 ความล่มจมของหัวขโมย ล้างคำสาปและการปกปิดออกหมด
ครับ
มันคือเพลงแห่งทะล
ตามรอยคนแฮกได้ไหม?
นั่นเป็นที่ๆ ซากุระ ไอ ถูกจับไว้
ได้ที่อยู่รึยัง?
ไส้กรอก มันฝรั่งกับถั่ว
หรือถ้าคุณอยากได้แบบหรูๆ
คุณสามารถมีอาหารเช้าแบบแผ่นดินใหญ่
ขนมปังม้วน วีทาบิก  แผ่น และ สนิกเกอร์ อีก  
มีกุ๊ก เชลล์ชวนชิมมั้ยล่ะ? จะได้ใส่ชื่อไว้
คาวาโต้
เฮ้ย
รับให้มันดีๆหน่อย
โทษที โทษที
เอาใหม่นะ
ขอบสระนั่นลื่นมากครับ
และกลุ่มผู้หญิงอายุมาก ที่ใส่หมวกว่ายน้ำ
ดูเหมือนพวกเธอจะสิ้นลมในสระนั่นอยู่แล้วครับ
แล้วเงินจะไหลมาหาพี่
ถ้าผมไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ของคลับได้  เท่า
ดูอย่างหมอนี่
ชาวดาวเเซนดาร์
ล้วนแต่พวกเอาดีไม่ได้
วันๆ หัวหกก้นขวิด ไขว่คว้าสิ่งไร้สาระ
สุดท้ายว่างเปล่า น่าสมเพช
แต่ยังรวมถึงการขจัดความยากจนและหิวโหย
รักษาโลกของเรา
และสร้างอนาคตที่สดใส
สาหรับทุกคน
ฉันไม่เคยรู้จักใคร
ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา
แทนที่จะไปสนใจแต่เรื่องเอกสาร
มันเหมือนกับถ้าคุณ
ไม่ให้ความสนใจในรายละเอียด
มันก็สามารถ
เรื่องเงินขอให้บอกมาได้เลย
ไม่ว่าเท่าไหร่เราก็จ่ายได้
โอเค
มือถือ
รู้ไหมว่าฉันเคยทำงาน
พวกมันก็เริ่มที่จะว่ายน้ำ เพื่อไม่ให้ตัวมันจม
แต่กบตัวนึงก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน
มันไม่สามารถทนว่ายต่อไปได้
แล้วมันก้ร้องกับเพื่อนของมัน ว่ามันจะตายแล้ว
และแน่นอนที่สุด มันก็จมลงไปข้างล่าง
 กริบฮุก!
 อาร์เรสโต โมเม็นตัม!
 เก่งมากเฮอร์ไมโอนี่
 เธอดูเหมือนตัวเธอไปแล้ว
 ความล่มจมของหัวขโมย ล้างคำสาปและการปกปิดออกหมด
ครับ
มันคือเพลงแห่งทะล
ตามรอยคนแฮกได้ไหม?
นั่นเป็นที่ๆ ซากุระ ไอ ถูกจับไว้
ได้ที่อยู่รึยัง?
ไส้กรอก มันฝรั่งกับถั่ว
หรือถ้าคุณอยากได้แบบหรูๆ
คุณสามารถมีอาหารเช้าแบบแผ่นดินใหญ่
ขนมปังม้วน วีทาบิก  แผ่น และ สนิกเกอร์ อีก  
มีกุ๊ก เชลล์ชวนชิมมั้ยล่ะ? จะได้ใส่ชื่อไว้
คาวาโต้
เฮ้ย
รับให้มันดีๆหน่อย
โทษที โทษที
เอาใหม่นะ
ขอบสระนั่นลื่นมากครับ
และกลุ่มผู้หญิงอายุมาก ที่ใส่หมวกว่ายน้ำ
ดูเหมือนพวกเธอจะสิ้นลมในสระนั่นอยู่แล้วครับ
แล้วเงินจะไหลมาหาพี่
ถ้าผมไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ของคลับได้  เท่า
ดูอย่างหมอนี่
ชาวดาวเเซนดาร์
ล้วนแต่พวกเอาดีไม่ได้
วันๆ หัวหกก้นขวิด ไขว่คว้าสิ่งไร้สาระ
สุดท้ายว่างเปล่า น่าสมเพช
แต่ยังรวมถึงการขจัดความยากจนและหิวโหย
รักษาโลกของเรา
และสร้างอนาคตที่สดใส
สาหรับทุกคน
ฉันไม่เคยรู้จักใคร
ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา
แทนที่จะไปสนใจแต่เรื่องเอกสาร
มันเหมือนกับถ้าคุณ
ไม่ให้ความสนใจในรายละเอียด
มันก็สามารถ
เรื่องเงินขอให้บอกมาได้เลย
ไม่ว่าเท่าไหร่เราก็จ่ายได้
โอเค
มือถือ
รู้ไหมว่าฉันเคยทำงาน
พวกมันก็เริ่มที่จะว่ายน้ำ เพื่อไม่ให้ตัวมันจม
แต่กบตัวนึงก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน
มันไม่สามารถทนว่ายต่อไปได้
แล้วมันก้ร้องกับเพื่อนของมัน ว่ามันจะตายแล้ว
และแน่นอนที่สุด มันก็จมลงไปข้างล่าง
 กริบฮุก!
 อาร์เรสโต โมเม็นตัม!
 เก่งมากเฮอร์ไมโอนี่
 เธอดูเหมือนตัวเธอไปแล้ว
 ความล่มจมของหัวขโมย ล้างคำสาปและการปกปิดออกหมด
ครับ
มันคือเพลงแห่งทะล
ตามรอยคนแฮกได้ไหม?
นั่นเป็นที่ๆ ซากุระ ไอ ถูกจับไว้
ได้ที่อยู่รึยัง?
ไส้กรอก มันฝรั่งกับถั่ว
หรือถ้าคุณอยากได้แบบหรูๆ
คุณสามารถมีอาหารเช้าแบบแผ่นดินใหญ่
ขนมปังม้วน วีทาบิก  แผ่น และ สนิกเกอร์ อีก  
มีกุ๊ก เชลล์ชวนชิมมั้ยล่ะ? จะได้ใส่ชื่อไว้
คาวาโต้
เฮ้ย
รับให้มันดีๆหน่อย
โทษที โทษที
เอาใหม่นะ
ขอบสระนั่นลื่นมากครับ
และกลุ่มผู้หญิงอายุมาก ที่ใส่หมวกว่ายน้ำ
ดูเหมือนพวกเธอจะสิ้นลมในสระนั่นอยู่แล้วครับ
แล้วเงินจะไหลมาหาพี่
ถ้าผมไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ของคลับได้  เท่า
ดูอย่างหมอนี่

Chāw dāw esen dār̒
l̂wn tæ̀ phwk xeā dī mị̀ dị̂
wạn«h̄ạwh̄kk̂nk̄hwid k̄hịẁkhŵā s̄ìng rị̂ s̄āra
s̄udtĥāy ẁāng pel̀ā ǹā s̄mphech
tæ̀ yạng rwm t̄hụng kār k̄hcạd khwām yākcn læa h̄iwh̄oy
rạks̄ʹā lok k̄hxng reā
læa s̄r̂āng xnākht thī̀ s̄ds̄ı
s̄ā h̄ rạb thuk khn
c̄hạn mị̀ khey rū̂cạk khır
tlxd s̄xng s̄ām deụ̄xn thī̀ p̄h̀ān mā
thænthī̀ca pị s̄ncı tæ̀ reụ̄̀xng xeks̄ār
mạn h̄emụ̄xnkạb t̄ĥā khuṇ
mị̀ h̄ı̂ khwām s̄ncı nı rāy laxeīyd
mạn k̆ s̄āmārt̄h
reụ̄̀xng ngein k̄hx h̄ı̂ bxk mā dị̂ ley
mị̀ ẁā thèā h̄ịr̀ reā k̆ c̀āy dị̂
xokhe
mụ̄x t̄hụ̄x
rū̂ h̄ịm ẁā c̄hạn khey thảngān
phwk mạn k̆ reìm thī̀ ca ẁāy n̂ả pheụ̄̀x mị̀ h̄ı̂ tạw mạn cm
tæ̀ kb tạw nụng k̆ rū̂s̄ụk h̄enụ̄̀xy h̄elụ̄xkein
mạn mị̀ s̄āmārt̄h thn ẁāy t̀x pị dị̂
læ̂w mạn k̂ r̂xng kạb pheụ̄̀xn k̄hxng mạn ẁā mạn ca tāy læ̂w
læa næ̀nxn thī̀s̄ud mạn k̆ cm lng pị k̄ĥāng l̀āng
krib ḥuk!
Xār̒res̄ to mo mĕntạm!
Kèng māk ḥe xr̒mị xo nī̀
ṭhex dūh̄emụ̄xn tạw ṭhex pị læ̂w
khwām l̀mcm k̄hxng h̄ạwk̄hmoy l̂āng khả s̄āp læa kār pkpid xxk h̄md
khrạb
mạn khụ̄x phelng h̄æ̀ng thal
tām rxy khn ḥæk dị̂ h̄ịm?
Nạ̀n pĕn thī̀«sākura xị t̄hūk cạb wị̂
dị̂ thī̀ xyū̀ rụ yạng?
S̄ị̂krxk mạnf̄rạ̀ng kạb t̄hạ̀w
h̄rụ̄x t̄ĥā khuṇ xyāk dị̂ bæb h̄rū«
khuṇ s̄āmārt̄h mī xāh̄ār chêā bæb p̄hæ̀ndin h̄ıỵ̀
k̄hnmpạng m̂wn wī thā bik p̄hæ̀n læa s̄nik kexr̒ xīk
mī kúk chell̒ chwn chim mậy l̀a? Ca dị̂ s̄ı̀ chụ̄̀x wị̂
khā wā tô
ḥêy
rạb h̄ı̂ mạn dī«h̄ǹxy
thos̄ʹ thī thos̄ʹ thī
xeā h̄ım̀ na
k̄hxb s̄ra nạ̀n lụ̄̀n māk khrạb
læa klùm p̄hū̂h̄ỵing xāyu māk thī̀ s̄ı̀ h̄mwk ẁāy n̂ả
dūh̄emụ̄xn phwk ṭhex ca s̄înlm nı s̄ra nạ̀n xyū̀ læ̂w khrạb
læ̂w ngein ca h̄ịl mā h̄ā phī̀
t̄ĥā p̄hm mị̀ s̄āmārt̄h pheìm s̄māchik h̄ım̀ k̄hxng khlạb dị̂ thèā
dū xỳāng h̄mx nī̀
chāw dāw esen dār̒
l̂wn tæ̀ phwk xeā dī mị̀ dị̂
wạn«h̄ạwh̄kk̂nk̄hwid k̄hịẁkhŵā s̄ìng rị̂ s̄āra
s̄udtĥāy ẁāng pel̀ā ǹā s̄mphech
tæ̀ yạng rwm t̄hụng kār k̄hcạd khwām yākcn læa h̄iwh̄oy
rạks̄ʹā lok k̄hxng reā
læa s̄r̂āng xnākht thī̀ s̄ds̄ı
s̄ā h̄ rạb thuk khn
c̄hạn mị̀ khey rū̂cạk khır
tlxd s̄xng s̄ām deụ̄xn thī̀ p̄h̀ān mā
thænthī̀ca pị s̄ncı tæ̀ reụ̄̀xng xeks̄ār
mạn h̄emụ̄xnkạb t̄ĥā khuṇ
mị̀ h̄ı̂ khwām s̄ncı nı rāy laxeīyd
mạn k̆ s̄āmārt̄h
reụ̄̀xng ngein k̄hx h̄ı̂ bxk mā dị̂ ley
mị̀ ẁā thèā h̄ịr̀ reā k̆ c̀āy dị̂
xokhe
mụ̄x t̄hụ̄x
rū̂ h̄ịm ẁā c̄hạn khey thảngān
phwk mạn k̆ reìm thī̀ ca ẁāy n̂ả pheụ̄̀x mị̀ h̄ı̂ tạw mạn cm
tæ̀ kb tạw nụng k̆ rū̂s̄ụk h̄enụ̄̀xy h̄elụ̄xkein
mạn mị̀ s̄āmārt̄h thn ẁāy t̀x pị dị̂
læ̂w mạn k̂ r̂xng kạb pheụ̄̀xn k̄hxng mạn ẁā mạn ca tāy læ̂w
læa næ̀nxn thī̀s̄ud mạn k̆ cm lng pị k̄ĥāng l̀āng
krib ḥuk!
Xār̒res̄ to mo mĕntạm!
Kèng māk ḥe xr̒mị xo nī̀
ṭhex dūh̄emụ̄xn tạw ṭhex pị læ̂w
khwām l̀mcm k̄hxng h̄ạwk̄hmoy l̂āng khả s̄āp læa kār pkpid xxk h̄md
khrạb
mạn khụ̄x phelng h̄æ̀ng thal
tām rxy khn ḥæk dị̂ h̄ịm?
Nạ̀n pĕn thī̀«sākura xị t̄hūk cạb wị̂
dị̂ thī̀ xyū̀ rụ yạng?
S̄ị̂krxk mạnf̄rạ̀ng kạb t̄hạ̀w
h̄rụ̄x t̄ĥā khuṇ xyāk dị̂ bæb h̄rū«
khuṇ s̄āmārt̄h mī xāh̄ār chêā bæb p̄hæ̀ndin h̄ıỵ̀
k̄hnmpạng m̂wn wī thā bik p̄hæ̀n læa s̄nik kexr̒ xīk
mī kúk chell̒ chwn chim mậy l̀a? Ca dị̂ s̄ı̀ chụ̄̀x wị̂
khā wā tô
ḥêy
rạb h̄ı̂ mạn dī«h̄ǹxy
thos̄ʹ thī thos̄ʹ thī
xeā h̄ım̀ na
k̄hxb s̄ra nạ̀n lụ̄̀n māk khrạb
læa klùm p̄hū̂h̄ỵing xāyu māk thī̀ s̄ı̀ h̄mwk ẁāy n̂ả
dūh̄emụ̄xn phwk ṭhex ca s̄înlm nı s̄ra nạ̀n xyū̀ læ̂w khrạb
læ̂w ngein ca h̄ịl mā h̄ā phī̀
t̄ĥā p̄hm mị̀ s̄āmārt̄h pheìm s̄māchik h̄ım̀ k̄hxng khlạb dị̂ thèā
dū xỳāng h̄mx nī̀
chāw dāw esen dār̒
l̂wn tæ̀ phwk xeā dī mị̀ dị̂
wạn«h̄ạwh̄kk̂nk̄hwid k̄hịẁkhŵā s̄ìng rị̂ s̄āra
s̄udtĥāy ẁāng pel̀ā ǹā s̄mphech
tæ̀ yạng rwm t̄hụng kār k̄hcạd khwām yākcn læa h̄iwh̄oy
rạks̄ʹā lok k̄hxng reā
læa s̄r̂āng xnākht thī̀ s̄ds̄ı
s̄ā h̄ rạb thuk khn
c̄hạn mị̀ khey rū̂cạk khır
tlxd s̄xng s̄ām deụ̄xn thī̀ p̄h̀ān mā
thænthī̀ca pị s̄ncı tæ̀ reụ̄̀xng xeks̄ār
mạn h̄emụ̄xnkạb t̄ĥā khuṇ
mị̀ h̄ı̂ khwām s̄ncı nı rāy laxeīyd
mạn k̆ s̄āmārt̄h
reụ̄̀xng ngein k̄hx h̄ı̂ bxk mā dị̂ ley
mị̀ ẁā thèā h̄ịr̀ reā k̆ c̀āy dị̂
xokhe
mụ̄x t̄hụ̄x
rū̂ h̄ịm ẁā c̄hạn khey thảngān
phwk mạn k̆ reìm thī̀ ca ẁāy n̂ả pheụ̄̀x mị̀ h̄ı̂ tạw mạn cm
tæ̀ kb tạw nụng k̆ rū̂s̄ụk h̄enụ̄̀xy h̄elụ̄xkein
mạn mị̀ s̄āmārt̄h thn ẁāy t̀x pị dị̂
læ̂w mạn k̂ r̂xng kạb pheụ̄̀xn k̄hxng mạn ẁā mạn ca tāy læ̂w
læa næ̀nxn thī̀s̄ud mạn k̆ cm lng pị k̄ĥāng l̀āng
krib ḥuk!
Xār̒res̄ to mo mĕntạm!
Kèng māk ḥe xr̒mị xo nī̀
ṭhex dūh̄emụ̄xn tạw ṭhex pị læ̂w
khwām l̀mcm k̄hxng h̄ạwk̄hmoy l̂āng khả s̄āp læa kār pkpid xxk h̄md
khrạb
mạn khụ̄x phelng h̄æ̀ng thal
tām rxy khn ḥæk dị̂ h̄ịm?
Nạ̀n pĕn thī̀«sākura xị t̄hūk cạb wị̂
dị̂ thī̀ xyū̀ rụ yạng?
S̄ị̂krxk mạnf̄rạ̀ng kạb t̄hạ̀w
h̄rụ̄x t̄ĥā khuṇ xyāk dị̂ bæb h̄rū«
khuṇ s̄āmārt̄h mī xāh̄ār chêā bæb p̄hæ̀ndin h̄ıỵ̀
k̄hnmpạng m̂wn wī thā bik p̄hæ̀n læa s̄nik kexr̒ xīk
mī kúk chell̒ chwn chim mậy l̀a? Ca dị̂ s̄ı̀ chụ̄̀x wị̂
khā wā tô
ḥêy
rạb h̄ı̂ mạn dī«h̄ǹxy
thos̄ʹ thī thos̄ʹ thī
xeā h̄ım̀ na
k̄hxb s̄ra nạ̀n lụ̄̀n māk khrạb
læa klùm p̄hū̂h̄ỵing xāyu māk thī̀ s̄ı̀ h̄mwk ẁāy n̂ả
dūh̄emụ̄xn phwk ṭhex ca s̄înlm nı s̄ra nạ̀n xyū̀ læ̂w khrạb
læ̂w ngein ca h̄ịl mā h̄ā phī̀
t̄ĥā p̄hm mị̀ s̄āmārt̄h pheìm s̄māchik h̄ım̀ k̄hxng khlạb dị̂ thèā
dū xỳāng h̄mx nī̀

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============
.
=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 5 ========
.
=======================
.
.
.
อย่าอ้างนามข้า
อย่าได้ล้มเหลว
แล้วข้าเคยเหรอ
เเซนดาร์
ที่เครื่องจักรอัจฉริยะ
ทำให้เราสามารถ
เอาชนะอุปสรรค
ที่เคยขวางกั้นเราในอดีต
ไม่ใช่แค่การรักษาโรค
แน่นอน
ทำหรือไม่ทำ
ไม่ต้องคิดมากแล้วลุยอย่างวู
ฉันล่ะเบื่อนายจอนนี่ วูนี่จริงๆ
ถ้าผมได้รู้เรื่องทั้งหมด
ภัตตาคารนี่ก็คง
จะเป็นของเราแล้ว
เราเลือกที่นี่
แล้วก็อยากให้คุณ
ทำงานให้เรา
ที่กำลังเล่นกระโดดกบอยู่
จะเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกล่ะ
แต่ก็บังเอิญเสียว่า
มันทั้งสองได้กระโดดลงไปในกะละมังที่เต็มไปด้วยครีมสด
ไม่สามารถยืนด้วยเท้าของมันได้
 ผมเกรงว่า ผมจะต้องขอดูหน่อย
 อิมเปริโอ!
 อ้าาา ได้เลยครับมาดามเลสแตรงจ์
 กรุณาตามผมมาทางนี้
 อะไรน่ะ? กริบฮุก
ยุนอา
ไม่!
เรากำลังถูกแฮก!
เสียงเหมือนโซโบชาง
ลบเสียงออกซิ
แม้แต่พวกไวกิ้งยังไม่เคยสนใจเราเลย
แต่ชาวเกาะยังคงอดทนและมีไหวพริบ
ทั้งหมดที่อายุน้อยกว่า  แต่งงานแล้ว ยกเว้นอยู่  
บนเกาะมีที่พักแห่งเดียว
ซึ่งมีอาหารเช้าแบบดั้งเดิมของสก็อต แบบแฮกกิส
การแข่งซ้อมวันเสาร์หน้า ขอเชิญทุกคนด้วยนะครับ
อาจารย์ ฉันไปด้วยได้มั้ยคะ?
ได้อยู่แล้ว ยินดีอย่างยิ่งเลย
ฉันจะเอามะนาวแช่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะ
ผมดีใจจริงๆครับ!
ท่าสคว็อทละ
ปะมาณ  ครับ
ทำไมผมต้องจ้างคุณ
คุณมีลูกค้าสมาชิกสูงอายุเยอะครับ
ผมอยากจะเพิ่มลูกค้าเลือดใหม่เข้ามาที่นี่
นครหลวงจักรวรรดิโนว่า
อย่าอ้างนามข้า
อย่าได้ล้มเหลว
แล้วข้าเคยเหรอ
เเซนดาร์
ที่เครื่องจักรอัจฉริยะ
ทำให้เราสามารถ
เอาชนะอุปสรรค
ที่เคยขวางกั้นเราในอดีต
ไม่ใช่แค่การรักษาโรค
แน่นอน
ทำหรือไม่ทำ
ไม่ต้องคิดมากแล้วลุยอย่างวู
ฉันล่ะเบื่อนายจอนนี่ วูนี่จริงๆ
ถ้าผมได้รู้เรื่องทั้งหมด
ภัตตาคารนี่ก็คง
จะเป็นของเราแล้ว
เราเลือกที่นี่
แล้วก็อยากให้คุณ
ทำงานให้เรา
ที่กำลังเล่นกระโดดกบอยู่
จะเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกล่ะ
แต่ก็บังเอิญเสียว่า
มันทั้งสองได้กระโดดลงไปในกะละมังที่เต็มไปด้วยครีมสด
ไม่สามารถยืนด้วยเท้าของมันได้
 ผมเกรงว่า ผมจะต้องขอดูหน่อย
 อิมเปริโอ!
 อ้าาา ได้เลยครับมาดามเลสแตรงจ์
 กรุณาตามผมมาทางนี้
 อะไรน่ะ? กริบฮุก
ยุนอา
ไม่!
เรากำลังถูกแฮก!
เสียงเหมือนโซโบชาง
ลบเสียงออกซิ
แม้แต่พวกไวกิ้งยังไม่เคยสนใจเราเลย
แต่ชาวเกาะยังคงอดทนและมีไหวพริบ
ทั้งหมดที่อายุน้อยกว่า  แต่งงานแล้ว ยกเว้นอยู่  
บนเกาะมีที่พักแห่งเดียว
ซึ่งมีอาหารเช้าแบบดั้งเดิมของสก็อต แบบแฮกกิส
การแข่งซ้อมวันเสาร์หน้า ขอเชิญทุกคนด้วยนะครับ
อาจารย์ ฉันไปด้วยได้มั้ยคะ?
ได้อยู่แล้ว ยินดีอย่างยิ่งเลย
ฉันจะเอามะนาวแช่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะ
ผมดีใจจริงๆครับ!
ท่าสคว็อทละ
ปะมาณ  ครับ
ทำไมผมต้องจ้างคุณ
คุณมีลูกค้าสมาชิกสูงอายุเยอะครับ
ผมอยากจะเพิ่มลูกค้าเลือดใหม่เข้ามาที่นี่
นครหลวงจักรวรรดิโนว่า
อย่าอ้างนามข้า
อย่าได้ล้มเหลว
แล้วข้าเคยเหรอ
เเซนดาร์
ที่เครื่องจักรอัจฉริยะ
ทำให้เราสามารถ
เอาชนะอุปสรรค
ที่เคยขวางกั้นเราในอดีต
ไม่ใช่แค่การรักษาโรค
แน่นอน
ทำหรือไม่ทำ
ไม่ต้องคิดมากแล้วลุยอย่างวู
ฉันล่ะเบื่อนายจอนนี่ วูนี่จริงๆ
ถ้าผมได้รู้เรื่องทั้งหมด
ภัตตาคารนี่ก็คง
จะเป็นของเราแล้ว
เราเลือกที่นี่
แล้วก็อยากให้คุณ
ทำงานให้เรา
ที่กำลังเล่นกระโดดกบอยู่
จะเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกล่ะ
แต่ก็บังเอิญเสียว่า
มันทั้งสองได้กระโดดลงไปในกะละมังที่เต็มไปด้วยครีมสด
ไม่สามารถยืนด้วยเท้าของมันได้
 ผมเกรงว่า ผมจะต้องขอดูหน่อย
 อิมเปริโอ!
 อ้าาา ได้เลยครับมาดามเลสแตรงจ์
 กรุณาตามผมมาทางนี้
 อะไรน่ะ? กริบฮุก
ยุนอา
ไม่!
เรากำลังถูกแฮก!
เสียงเหมือนโซโบชาง
ลบเสียงออกซิ
แม้แต่พวกไวกิ้งยังไม่เคยสนใจเราเลย
แต่ชาวเกาะยังคงอดทนและมีไหวพริบ
ทั้งหมดที่อายุน้อยกว่า  แต่งงานแล้ว ยกเว้นอยู่  
บนเกาะมีที่พักแห่งเดียว
ซึ่งมีอาหารเช้าแบบดั้งเดิมของสก็อต แบบแฮกกิส
การแข่งซ้อมวันเสาร์หน้า ขอเชิญทุกคนด้วยนะครับ
อาจารย์ ฉันไปด้วยได้มั้ยคะ?
ได้อยู่แล้ว ยินดีอย่างยิ่งเลย
ฉันจะเอามะนาวแช่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะ
ผมดีใจจริงๆครับ!
ท่าสคว็อทละ
ปะมาณ  ครับ
ทำไมผมต้องจ้างคุณ
คุณมีลูกค้าสมาชิกสูงอายุเยอะครับ
ผมอยากจะเพิ่มลูกค้าเลือดใหม่เข้ามาที่นี่
นครหลวงจักรวรรดิโนว่า

Xỳā x̂āng nām k̄ĥā
xỳā dị̂ l̂m h̄elw
læ̂w k̄ĥā khey h̄e rx
esen dār̒
thī̀ kherụ̄̀xngcạkr xạcc̄hriya
thảh̄ı̂ reā s̄āmārt̄h
xeāchna xups̄rrkh
thī̀ khey k̄hwāng kận reā nı xdīt
mị̀chı̀ khæ̀ kār rạks̄ʹā rokh
næ̀nxn
thả h̄rụ̄x mị̀ thả
mị̀ t̂xng khidmāk læ̂w lu yx ỳāng wū
c̄hạn l̀a beụ̄̀x nāy cxn nī̀ wū nī̀ cring«
t̄ĥā p̄hm dị̂ rū̂ reụ̄̀xng thậngh̄md
p̣hạttākhār nī̀ k̆ khng
ca pĕn k̄hxng reā læ̂w
reā leụ̄xk thī̀ nī̀
læ̂w k̆ xyāk h̄ı̂ khuṇ
thảngān h̄ı̂ reā
thī̀ kảlạng lèn kradod kb xyū̀
ca pĕn xarị xỳāng xụ̄̀n dị̂ xīk l̀a
tæ̀ k̆ bạngxeiỵ s̄eīy ẁā
mạn thậng s̄xng dị̂ kradod lng pị nı kalamạng thī̀ tĕm pị d̂wy khrīm s̄d
mị̀ s̄āmārt̄h yụ̄n d̂wy thêā k̄hxng mạn dị̂
p̄hm kerng ẁā p̄hm ca t̂xng k̄hx dū h̄ǹxy
xim peri xo!
X̂ā'āā dị̂ ley khrạb mā dām les̄ tær ngc̒
kruṇā tām p̄hm mā thāng nī̂
xarị ǹa? Krib ḥuk
yu nxā
mị̀!
Reā kảlạng t̄hūk ḥæk!
S̄eīyng h̄emụ̄xn so bo chāng
lb s̄eīyng xxk si
mæ̂tæ̀ phwk wị kîng yạng mị̀ khey s̄ncı reā ley
tæ̀ chāw keāa yạng khng xdthn læa mī h̄ịwphrib
thậngh̄md thī̀ xāyu n̂xy kẁā tæ̀ngngān læ̂w ykwên xyū̀
bn keāa mī thī̀phạk h̄æ̀ng deīyw
sụ̀ng mī xāh̄ār chêā bæb dậngdeim k̄hxng s̄k̆xt bæb ḥæ kkis̄
kār k̄hæ̀ng ŝxm wạn s̄eār̒ h̄n̂ā k̄hx cheiỵ thuk khn d̂wy na khrạb
xācāry̒ c̄hạn pị d̂wy dị̂ mậy kha?
Dị̂ xyū̀ læ̂w yindī xỳāng yìng ley
c̄hạn ca xeā manāw chæ̀ n̂ảp̄hụ̂ng pị d̂wy na kha
p̄hm dī cı cring«khrạb!
Th̀ā s̄khw̆x thla
pa māṇ khrạb
thảmị p̄hm t̂xng ĉāng khuṇ
khuṇ mī lūkkĥā s̄māchik s̄ūngxāyu yexa khrạb
p̄hm xyāk ca pheìm lūkkĥā leụ̄xd h̄ım̀ k̄hêā mā thī̀ nī̀
nkhrh̄lwng cạkrwrrdi no ẁā
xỳā x̂āng nām k̄ĥā
xỳā dị̂ l̂m h̄elw
læ̂w k̄ĥā khey h̄e rx
esen dār̒
thī̀ kherụ̄̀xngcạkr xạcc̄hriya
thảh̄ı̂ reā s̄āmārt̄h
xeāchna xups̄rrkh
thī̀ khey k̄hwāng kận reā nı xdīt
mị̀chı̀ khæ̀ kār rạks̄ʹā rokh
næ̀nxn
thả h̄rụ̄x mị̀ thả
mị̀ t̂xng khidmāk læ̂w lu yx ỳāng wū
c̄hạn l̀a beụ̄̀x nāy cxn nī̀ wū nī̀ cring«
t̄ĥā p̄hm dị̂ rū̂ reụ̄̀xng thậngh̄md
p̣hạttākhār nī̀ k̆ khng
ca pĕn k̄hxng reā læ̂w
reā leụ̄xk thī̀ nī̀
læ̂w k̆ xyāk h̄ı̂ khuṇ
thảngān h̄ı̂ reā
thī̀ kảlạng lèn kradod kb xyū̀
ca pĕn xarị xỳāng xụ̄̀n dị̂ xīk l̀a
tæ̀ k̆ bạngxeiỵ s̄eīy ẁā
mạn thậng s̄xng dị̂ kradod lng pị nı kalamạng thī̀ tĕm pị d̂wy khrīm s̄d
mị̀ s̄āmārt̄h yụ̄n d̂wy thêā k̄hxng mạn dị̂
p̄hm kerng ẁā p̄hm ca t̂xng k̄hx dū h̄ǹxy
xim peri xo!
X̂ā'āā dị̂ ley khrạb mā dām les̄ tær ngc̒
kruṇā tām p̄hm mā thāng nī̂
xarị ǹa? Krib ḥuk
yu nxā
mị̀!
Reā kảlạng t̄hūk ḥæk!
S̄eīyng h̄emụ̄xn so bo chāng
lb s̄eīyng xxk si
mæ̂tæ̀ phwk wị kîng yạng mị̀ khey s̄ncı reā ley
tæ̀ chāw keāa yạng khng xdthn læa mī h̄ịwphrib
thậngh̄md thī̀ xāyu n̂xy kẁā tæ̀ngngān læ̂w ykwên xyū̀
bn keāa mī thī̀phạk h̄æ̀ng deīyw
sụ̀ng mī xāh̄ār chêā bæb dậngdeim k̄hxng s̄k̆xt bæb ḥæ kkis̄
kār k̄hæ̀ng ŝxm wạn s̄eār̒ h̄n̂ā k̄hx cheiỵ thuk khn d̂wy na khrạb
xācāry̒ c̄hạn pị d̂wy dị̂ mậy kha?
Dị̂ xyū̀ læ̂w yindī xỳāng yìng ley
c̄hạn ca xeā manāw chæ̀ n̂ảp̄hụ̂ng pị d̂wy na kha
p̄hm dī cı cring«khrạb!
Th̀ā s̄khw̆x thla
pa māṇ khrạb
thảmị p̄hm t̂xng ĉāng khuṇ
khuṇ mī lūkkĥā s̄māchik s̄ūngxāyu yexa khrạb
p̄hm xyāk ca pheìm lūkkĥā leụ̄xd h̄ım̀ k̄hêā mā thī̀ nī̀
nkhrh̄lwng cạkrwrrdi no ẁā
xỳā x̂āng nām k̄ĥā
xỳā dị̂ l̂m h̄elw
læ̂w k̄ĥā khey h̄e rx
esen dār̒
thī̀ kherụ̄̀xngcạkr xạcc̄hriya
thảh̄ı̂ reā s̄āmārt̄h
xeāchna xups̄rrkh
thī̀ khey k̄hwāng kận reā nı xdīt
mị̀chı̀ khæ̀ kār rạks̄ʹā rokh
næ̀nxn
thả h̄rụ̄x mị̀ thả
mị̀ t̂xng khidmāk læ̂w lu yx ỳāng wū
c̄hạn l̀a beụ̄̀x nāy cxn nī̀ wū nī̀ cring«
t̄ĥā p̄hm dị̂ rū̂ reụ̄̀xng thậngh̄md
p̣hạttākhār nī̀ k̆ khng
ca pĕn k̄hxng reā læ̂w
reā leụ̄xk thī̀ nī̀
læ̂w k̆ xyāk h̄ı̂ khuṇ
thảngān h̄ı̂ reā
thī̀ kảlạng lèn kradod kb xyū̀
ca pĕn xarị xỳāng xụ̄̀n dị̂ xīk l̀a
tæ̀ k̆ bạngxeiỵ s̄eīy ẁā
mạn thậng s̄xng dị̂ kradod lng pị nı kalamạng thī̀ tĕm pị d̂wy khrīm s̄d
mị̀ s̄āmārt̄h yụ̄n d̂wy thêā k̄hxng mạn dị̂
p̄hm kerng ẁā p̄hm ca t̂xng k̄hx dū h̄ǹxy
xim peri xo!
X̂ā'āā dị̂ ley khrạb mā dām les̄ tær ngc̒
kruṇā tām p̄hm mā thāng nī̂
xarị ǹa? Krib ḥuk
yu nxā
mị̀!
Reā kảlạng t̄hūk ḥæk!
S̄eīyng h̄emụ̄xn so bo chāng
lb s̄eīyng xxk si
mæ̂tæ̀ phwk wị kîng yạng mị̀ khey s̄ncı reā ley
tæ̀ chāw keāa yạng khng xdthn læa mī h̄ịwphrib
thậngh̄md thī̀ xāyu n̂xy kẁā tæ̀ngngān læ̂w ykwên xyū̀
bn keāa mī thī̀phạk h̄æ̀ng deīyw
sụ̀ng mī xāh̄ār chêā bæb dậngdeim k̄hxng s̄k̆xt bæb ḥæ kkis̄
kār k̄hæ̀ng ŝxm wạn s̄eār̒ h̄n̂ā k̄hx cheiỵ thuk khn d̂wy na khrạb
xācāry̒ c̄hạn pị d̂wy dị̂ mậy kha?
Dị̂ xyū̀ læ̂w yindī xỳāng yìng ley
c̄hạn ca xeā manāw chæ̀ n̂ảp̄hụ̂ng pị d̂wy na kha
p̄hm dī cı cring«khrạb!
Th̀ā s̄khw̆x thla
pa māṇ khrạb
thảmị p̄hm t̂xng ĉāng khuṇ
khuṇ mī lūkkĥā s̄māchik s̄ūngxāyu yexa khrạb
p̄hm xyāk ca pheìm lūkkĥā leụ̄xd h̄ım̀ k̄hêā mā thī̀ nī̀
nkhrh̄lwng cạkrwrrdi no ẁā

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============

 

立即升级! 终身会员! 点击这里:
Upgrade now! Lifetime membership! Click here:
अब अपग्रेड करें! आजीवन सदस्यता! यहां क्लिक करें:
¡Actualícese ahora! ¡Membresía de por vida! Haga clic aquí:
Jetzt upgraden! Mitgliedschaft auf Lebenszeit! Klicken Sie hier:
Обновите сейчас! Пожизненное членство! Нажмите здесь:
今すぐアップグレード!終身会員! ここをクリックして:
Atualize agora! Sociedade da vida! Clique aqui:
지금 업그레이드! 평생 회원! 여기를 클릭:
Upgrade sekarang! Keanggotaan seumur hidup! Klik di sini:

Mag-upgrade ngayon! Panghabambuhay na pagiging miyembro
! Mag-klik dito:
อัพเกรด สมาชิกตลอดชีวิต! คลิกที่นี่:
Nâng cấp bây giờ! Thành viên suốt đời! Click vào đây:
Mise à jour maintenant! Adhésion à vie! Cliquez ici:
Pandisha daraja sasa! Uanachama wa maisha! Bofya hapa:


=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 6 ========
.
=======================
.
.
.
โดยไร้สิ่งกำนัล
ข้าก็ลูกธานอส
เหมือนกับเจ้า
แต่ข้ารู้จักแซนดาร์
และก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
เป็นคำพูดของไอน์สไตน์
เมื่อกว่า  ปีมาแล้ว
ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะ
เหมาะสมไปกว่ายุคนี้
ฉัน...
เอ็ด
เอ้า เอาไป  
ทุกๆคนก็อยากทำอะไรๆด้วยตัวเอง
ผมมีเรือ
สามีกับฉัน เราตัดสินใจ
ซื้อที่ดินแถบนี้ไปแล้ว
ซื้อบ้านซื้อโรงแรม
แล้วระหว่างที่เราคุย
กันอยู่นี่
ออกไปจากห้องซะ
ทุกคน เปิดหนังสือไปที่หน้า สี่สิบหก
มาอ่านอีกบทนึงกัน
ในสมัยเด็กๆ มีเรื่องๆ นึงที่พ่อชอบมาก
มันเกี่ยวกับกบสองตัว
 ทำยังไงดี? แฮร์รี่
 มาดามเลสแตรงจ์ ต้องขอดูไม้กายสิทธิ์ของคุณด้วย
 ทำไมฉันต้องให้ดูล่ะ?
 มันเป็นกฎของธนาคาร ผมแน่ใจว่า คุณเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดี
 ไม่! ฉันไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้หรอกนะ
อย่าทำแบบนี้!
ไม่เป็นไรนะ
ทาคุมิ จะต้องช่วยพวกเรา
ฉันเชื่อใจเขา
ไม่นะ!
มีประชากร  คน
ซึ่งส่วนใหญ่จะอายุใกล้เคียง ..
 หรือมากกว่า
ไม่ต้องสงสัย เฮกก์ มีเสน่ห์บางอย่าง,
แต่ไม่เคยเป็นเป้าหมายแวะของนักท่องเที่ยว
ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเหรอ?
ดีละ?
อาจารย์ฟูยิตะครับ
คือวันเสาร์หน้า...
อ๊ะ จริงสิครับ
คุณไม่สามารถสร้างศูนย์รวมกล้ามเนื้อได้ ถ้าปราศจากกล้าม
ผมอยากพัฒนาที่แห่งนี้
ไปเป็น ศูนย์รวมการออกกำลังกายนานาชาติที่มีชื่อเสียง
เล่นอกเท่าไหร่
 ปอนด์ครับ
โรแนนสั่งแล้วให้ข้า...
โดยไร้สิ่งกำนัล
ข้าก็ลูกธานอส
เหมือนกับเจ้า
แต่ข้ารู้จักแซนดาร์
และก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
เป็นคำพูดของไอน์สไตน์
เมื่อกว่า  ปีมาแล้ว
ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะ
เหมาะสมไปกว่ายุคนี้
ฉัน...
เอ็ด
เอ้า เอาไป  
ทุกๆคนก็อยากทำอะไรๆด้วยตัวเอง
ผมมีเรือ
สามีกับฉัน เราตัดสินใจ
ซื้อที่ดินแถบนี้ไปแล้ว
ซื้อบ้านซื้อโรงแรม
แล้วระหว่างที่เราคุย
กันอยู่นี่
ออกไปจากห้องซะ
ทุกคน เปิดหนังสือไปที่หน้า สี่สิบหก
มาอ่านอีกบทนึงกัน
ในสมัยเด็กๆ มีเรื่องๆ นึงที่พ่อชอบมาก
มันเกี่ยวกับกบสองตัว
 ทำยังไงดี? แฮร์รี่
 มาดามเลสแตรงจ์ ต้องขอดูไม้กายสิทธิ์ของคุณด้วย
 ทำไมฉันต้องให้ดูล่ะ?
 มันเป็นกฎของธนาคาร ผมแน่ใจว่า คุณเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดี
 ไม่! ฉันไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้หรอกนะ
อย่าทำแบบนี้!
ไม่เป็นไรนะ
ทาคุมิ จะต้องช่วยพวกเรา
ฉันเชื่อใจเขา
ไม่นะ!
มีประชากร  คน
ซึ่งส่วนใหญ่จะอายุใกล้เคียง ..
 หรือมากกว่า
ไม่ต้องสงสัย เฮกก์ มีเสน่ห์บางอย่าง,
แต่ไม่เคยเป็นเป้าหมายแวะของนักท่องเที่ยว
ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเหรอ?
ดีละ?
อาจารย์ฟูยิตะครับ
คือวันเสาร์หน้า...
อ๊ะ จริงสิครับ
คุณไม่สามารถสร้างศูนย์รวมกล้ามเนื้อได้ ถ้าปราศจากกล้าม
ผมอยากพัฒนาที่แห่งนี้
ไปเป็น ศูนย์รวมการออกกำลังกายนานาชาติที่มีชื่อเสียง
เล่นอกเท่าไหร่
 ปอนด์ครับ
โรแนนสั่งแล้วให้ข้า...
โดยไร้สิ่งกำนัล
ข้าก็ลูกธานอส
เหมือนกับเจ้า
แต่ข้ารู้จักแซนดาร์
และก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
เป็นคำพูดของไอน์สไตน์
เมื่อกว่า  ปีมาแล้ว
ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะ
เหมาะสมไปกว่ายุคนี้
ฉัน...
เอ็ด
เอ้า เอาไป  
ทุกๆคนก็อยากทำอะไรๆด้วยตัวเอง
ผมมีเรือ
สามีกับฉัน เราตัดสินใจ
ซื้อที่ดินแถบนี้ไปแล้ว
ซื้อบ้านซื้อโรงแรม
แล้วระหว่างที่เราคุย
กันอยู่นี่
ออกไปจากห้องซะ
ทุกคน เปิดหนังสือไปที่หน้า สี่สิบหก
มาอ่านอีกบทนึงกัน
ในสมัยเด็กๆ มีเรื่องๆ นึงที่พ่อชอบมาก
มันเกี่ยวกับกบสองตัว
 ทำยังไงดี? แฮร์รี่
 มาดามเลสแตรงจ์ ต้องขอดูไม้กายสิทธิ์ของคุณด้วย
 ทำไมฉันต้องให้ดูล่ะ?
 มันเป็นกฎของธนาคาร ผมแน่ใจว่า คุณเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดี
 ไม่! ฉันไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้หรอกนะ
อย่าทำแบบนี้!
ไม่เป็นไรนะ
ทาคุมิ จะต้องช่วยพวกเรา
ฉันเชื่อใจเขา
ไม่นะ!
มีประชากร  คน
ซึ่งส่วนใหญ่จะอายุใกล้เคียง ..
 หรือมากกว่า
ไม่ต้องสงสัย เฮกก์ มีเสน่ห์บางอย่าง,
แต่ไม่เคยเป็นเป้าหมายแวะของนักท่องเที่ยว
ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเหรอ?
ดีละ?
อาจารย์ฟูยิตะครับ
คือวันเสาร์หน้า...
อ๊ะ จริงสิครับ
คุณไม่สามารถสร้างศูนย์รวมกล้ามเนื้อได้ ถ้าปราศจากกล้าม
ผมอยากพัฒนาที่แห่งนี้
ไปเป็น ศูนย์รวมการออกกำลังกายนานาชาติที่มีชื่อเสียง
เล่นอกเท่าไหร่
 ปอนด์ครับ
โรแนนสั่งแล้วให้ข้า...

Doy rị̂ s̄ìng kảnạl
k̄ĥā k̆ lūk ṭhā nxs̄
h̄emụ̄xnkạb cêā
tæ̀ k̄ĥā rū̂ cạk sæn dār̒
læa k̂āw pị s̄ū̀ radạb thī̀ s̄ūng k̄hụ̂n
pĕn khả phūd k̄hxng xịn̒s̄ tịn̒
meụ̄̀x kẁā pī mā læ̂w
mị̀mī ch̀wng welā dı thī̀ ca
h̄emāas̄m pị kẁā yukh nī̂
c̄hạn...
Xĕd
xêā xeā pị
thuk«khn k̆ xyāk thả xarị«d̂wy tạw xeng
p̄hm mī reụ̄x
s̄āmī kạb c̄hạn reā tạds̄incı
sụ̄̂x thī̀din t̄hæb nī̂ pị læ̂w
sụ̄̂x b̂ān sụ̄̂x rongræm
læ̂w rah̄ẁāng thī̀ reā khuy
kạn xyū̀ nī̀
xxk pị cāk h̄̂xng sa
thuk khn peid h̄nạngs̄ụ̄x pị thī̀ h̄n̂ā s̄ī̀ s̄ib h̄k
mā x̀ān xīk bth nụng kạn
nı s̄mạy dĕk«mī reụ̄̀xng«nụng thī̀ ph̀x chxb māk
mạn keī̀yw kạb kb s̄xng tạw
thả yạng ngị dī? Ḥær̒ rī̀
mā dām les̄ tær ngc̒ t̂xng k̄hx dū mị̂ kāys̄ithṭhi̒ k̄hxng khuṇ d̂wy
thảmị c̄hạn t̂xng h̄ı̂ dū l̀a?
Mạn pĕn kḍ k̄hxng ṭhnākhār p̄hm næ̀cı ẁā khuṇ k̄hêācı s̄t̄hānkārṇ̒ nı txn nī̂ dī
mị̀! C̄hạn mị̀ k̄hêācı reụ̄̀xng bæb nī̂ h̄rxk na
xỳā thả bæb nī̂!
Mị̀ pĕnrị na
thā khu mi ca t̂xng ch̀wy phwk reā
c̄hạn cheụ̄̀xcı k̄heā
mị̀ na!
Mī prachākr khn
sụ̀ng s̄̀wn h̄ıỵ̀ ca xāyu kıl̂ kheīyng..
H̄rụ̄x mākkẁā
mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy ḥe kk̒ mī s̄eǹh̄̒ bāng xỳāng,
tæ̀ mị̀ khey pĕn pêāh̄māy wæa k̄hxng nạkth̀xngtheī̀yw
khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂ā h̄e rx?
Dīla?
Xā cār y̒ fū yi ta khrạb
khụ̄x wạn s̄eār̒ h̄n̂ā...
X́a cring s̄i khrạb
khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h s̄r̂āng ṣ̄ūny̒ rwm kl̂ām neụ̄̂x dị̂ t̄ĥā prāṣ̄cāk kl̂ām
p̄hm xyāk phạtʹhnā thī̀ h̄æ̀ng nī̂
pị pĕn ṣ̄ūny̒ rwm kār xxkkảlạng kāy nānāchāti thī̀ mīchụ̄̀xs̄eīyng
lèn xk thèā h̄ịr̀
pxnd̒ khrạb
ro næn s̄ạ̀ng læ̂w h̄ı̂ k̄ĥā...
Doy rị̂ s̄ìng kảnạl
k̄ĥā k̆ lūk ṭhā nxs̄
h̄emụ̄xnkạb cêā
tæ̀ k̄ĥā rū̂ cạk sæn dār̒
læa k̂āw pị s̄ū̀ radạb thī̀ s̄ūng k̄hụ̂n
pĕn khả phūd k̄hxng xịn̒s̄ tịn̒
meụ̄̀x kẁā pī mā læ̂w
mị̀mī ch̀wng welā dı thī̀ ca
h̄emāas̄m pị kẁā yukh nī̂
c̄hạn...
Xĕd
xêā xeā pị
thuk«khn k̆ xyāk thả xarị«d̂wy tạw xeng
p̄hm mī reụ̄x
s̄āmī kạb c̄hạn reā tạds̄incı
sụ̄̂x thī̀din t̄hæb nī̂ pị læ̂w
sụ̄̂x b̂ān sụ̄̂x rongræm
læ̂w rah̄ẁāng thī̀ reā khuy
kạn xyū̀ nī̀
xxk pị cāk h̄̂xng sa
thuk khn peid h̄nạngs̄ụ̄x pị thī̀ h̄n̂ā s̄ī̀ s̄ib h̄k
mā x̀ān xīk bth nụng kạn
nı s̄mạy dĕk«mī reụ̄̀xng«nụng thī̀ ph̀x chxb māk
mạn keī̀yw kạb kb s̄xng tạw
thả yạng ngị dī? Ḥær̒ rī̀
mā dām les̄ tær ngc̒ t̂xng k̄hx dū mị̂ kāys̄ithṭhi̒ k̄hxng khuṇ d̂wy
thảmị c̄hạn t̂xng h̄ı̂ dū l̀a?
Mạn pĕn kḍ k̄hxng ṭhnākhār p̄hm næ̀cı ẁā khuṇ k̄hêācı s̄t̄hānkārṇ̒ nı txn nī̂ dī
mị̀! C̄hạn mị̀ k̄hêācı reụ̄̀xng bæb nī̂ h̄rxk na
xỳā thả bæb nī̂!
Mị̀ pĕnrị na
thā khu mi ca t̂xng ch̀wy phwk reā
c̄hạn cheụ̄̀xcı k̄heā
mị̀ na!
Mī prachākr khn
sụ̀ng s̄̀wn h̄ıỵ̀ ca xāyu kıl̂ kheīyng..
H̄rụ̄x mākkẁā
mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy ḥe kk̒ mī s̄eǹh̄̒ bāng xỳāng,
tæ̀ mị̀ khey pĕn pêāh̄māy wæa k̄hxng nạkth̀xngtheī̀yw
khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂ā h̄e rx?
Dīla?
Xā cār y̒ fū yi ta khrạb
khụ̄x wạn s̄eār̒ h̄n̂ā...
X́a cring s̄i khrạb
khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h s̄r̂āng ṣ̄ūny̒ rwm kl̂ām neụ̄̂x dị̂ t̄ĥā prāṣ̄cāk kl̂ām
p̄hm xyāk phạtʹhnā thī̀ h̄æ̀ng nī̂
pị pĕn ṣ̄ūny̒ rwm kār xxkkảlạng kāy nānāchāti thī̀ mīchụ̄̀xs̄eīyng
lèn xk thèā h̄ịr̀
pxnd̒ khrạb
ro næn s̄ạ̀ng læ̂w h̄ı̂ k̄ĥā...
Doy rị̂ s̄ìng kảnạl
k̄ĥā k̆ lūk ṭhā nxs̄
h̄emụ̄xnkạb cêā
tæ̀ k̄ĥā rū̂ cạk sæn dār̒
læa k̂āw pị s̄ū̀ radạb thī̀ s̄ūng k̄hụ̂n
pĕn khả phūd k̄hxng xịn̒s̄ tịn̒
meụ̄̀x kẁā pī mā læ̂w
mị̀mī ch̀wng welā dı thī̀ ca
h̄emāas̄m pị kẁā yukh nī̂
c̄hạn...
Xĕd
xêā xeā pị
thuk«khn k̆ xyāk thả xarị«d̂wy tạw xeng
p̄hm mī reụ̄x
s̄āmī kạb c̄hạn reā tạds̄incı
sụ̄̂x thī̀din t̄hæb nī̂ pị læ̂w
sụ̄̂x b̂ān sụ̄̂x rongræm
læ̂w rah̄ẁāng thī̀ reā khuy
kạn xyū̀ nī̀
xxk pị cāk h̄̂xng sa
thuk khn peid h̄nạngs̄ụ̄x pị thī̀ h̄n̂ā s̄ī̀ s̄ib h̄k
mā x̀ān xīk bth nụng kạn
nı s̄mạy dĕk«mī reụ̄̀xng«nụng thī̀ ph̀x chxb māk
mạn keī̀yw kạb kb s̄xng tạw
thả yạng ngị dī? Ḥær̒ rī̀
mā dām les̄ tær ngc̒ t̂xng k̄hx dū mị̂ kāys̄ithṭhi̒ k̄hxng khuṇ d̂wy
thảmị c̄hạn t̂xng h̄ı̂ dū l̀a?
Mạn pĕn kḍ k̄hxng ṭhnākhār p̄hm næ̀cı ẁā khuṇ k̄hêācı s̄t̄hānkārṇ̒ nı txn nī̂ dī
mị̀! C̄hạn mị̀ k̄hêācı reụ̄̀xng bæb nī̂ h̄rxk na
xỳā thả bæb nī̂!
Mị̀ pĕnrị na
thā khu mi ca t̂xng ch̀wy phwk reā
c̄hạn cheụ̄̀xcı k̄heā
mị̀ na!
Mī prachākr khn
sụ̀ng s̄̀wn h̄ıỵ̀ ca xāyu kıl̂ kheīyng..
H̄rụ̄x mākkẁā
mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy ḥe kk̒ mī s̄eǹh̄̒ bāng xỳāng,
tæ̀ mị̀ khey pĕn pêāh̄māy wæa k̄hxng nạkth̀xngtheī̀yw
khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂ā h̄e rx?
Dīla?
Xā cār y̒ fū yi ta khrạb
khụ̄x wạn s̄eār̒ h̄n̂ā...
X́a cring s̄i khrạb
khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h s̄r̂āng ṣ̄ūny̒ rwm kl̂ām neụ̄̂x dị̂ t̄ĥā prāṣ̄cāk kl̂ām
p̄hm xyāk phạtʹhnā thī̀ h̄æ̀ng nī̂
pị pĕn ṣ̄ūny̒ rwm kār xxkkảlạng kāy nānāchāti thī̀ mīchụ̄̀xs̄eīyng
lèn xk thèā h̄ịr̀
pxnd̒ khrạb
ro næn s̄ạ̀ng læ̂w h̄ı̂ k̄ĥā...

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
========
.
==========
.
=============
.
=======================
.
=== สคริปต์ภาษาไทย ===
.
======== วัน 7 ========
.
=======================
.
.
.
แล้วเขาจะทำลายแซนดาร์ให้ข้า
เนบูล่า ไปยังแซนดาร์ ชิงออร์บมา
ถือเป็นเกียรติยิ่ง
เป็นกรรมมากกว่า
และยังอาจจะหวังไปถึง
วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์
พูดง่ายๆก็คือ การรักษาชีวิต
วิธีการคิดแบบใหม่เป็นสิ่งจำเป็น
หากมนุษย์ชาติต้องการจะอยู่รอด
งานอดิเรกของฉันเลย
ว้า
มานี่ ผมช่วย
ไม่เป็นไร ฉันหยิบเองได้
น่า เดี๋ยวผมช่วย
ผมไม่เข้าใจเลยว่า
คุณจะเอาเงินมาละลายกับมันทำไม
แน่ใจนะว่า
คุณไม่ได้เลือกเมืองผิดน่ะ
เอางี้นะ มาติน
พวกเราเป็นหนึ่ง
อย่างนี้ฉันก็เป็นเหมือนคอลินส์น่ะหรอ
ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ
ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ
แล้วทำไมเธอไม่เลิกกรีดตัวเองล่ะ?
 ฉันเป็นคนไม่ชอบการรอคอยนะ
 พวกเค้ารู้...
 พวกเค้ารู้ว่าเป็นตัวปลอม
 มีคนเตือนพวกเค้า
 แฮร์รี่...
ถ้าฉันต้องตายเพื่อปกป้องใครบางฉัน
ฉันก็ไม่กลัว
เดี่ยว
อย่านะ! ยุนอา
อย่าทำแบบนี้เพื่อฉัน
ช่วยเกาะของพวกเขาจากความวิบัติ โดยการเขียน
หนังสือสุดเดิร์น
เกาะ เฮก ครึ่งจมน้ำกลางลมหฤโหด
ปลายสุดของละอองพายุ
ของคลื่นม้วนของ เอาเตอร์ เฮบไบรด์
ครับ
ไม่มีเขา ชมรมเบสบอลคงไม่มีทางฟื้นกลับมา
ก็จริงนะคะ
คุณให้เจ้าขี้ขลาดที่ยื่นจดหมายลาออกนั่นเป็นกัปตันเรอะ?
สิ่งที่สำคัญก็คือ ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าต่างหากครับ
ผมรู้น่า แค่พูดเล่นๆ ไปเล่นต่อเหอะๆ
แดเนียล  ได้ข่าวว่ามีลูกค้าใหม่หรอ
อะไรที่ผมพูดบ่อยๆละ จอห์น
กุญแจในการทำธุรกิจ
คือทำธุรกิจใหม่ๆ
หากล้มเหลวอีก ท่านต้องไปพบบิดาเรา
แล้วเขาจะทำลายแซนดาร์ให้ข้า
เนบูล่า ไปยังแซนดาร์ ชิงออร์บมา
ถือเป็นเกียรติยิ่ง
เป็นกรรมมากกว่า
และยังอาจจะหวังไปถึง
วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์
พูดง่ายๆก็คือ การรักษาชีวิต
วิธีการคิดแบบใหม่เป็นสิ่งจำเป็น
หากมนุษย์ชาติต้องการจะอยู่รอด
งานอดิเรกของฉันเลย
ว้า
มานี่ ผมช่วย
ไม่เป็นไร ฉันหยิบเองได้
น่า เดี๋ยวผมช่วย
ผมไม่เข้าใจเลยว่า
คุณจะเอาเงินมาละลายกับมันทำไม
แน่ใจนะว่า
คุณไม่ได้เลือกเมืองผิดน่ะ
เอางี้นะ มาติน
พวกเราเป็นหนึ่ง
อย่างนี้ฉันก็เป็นเหมือนคอลินส์น่ะหรอ
ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ
ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ
แล้วทำไมเธอไม่เลิกกรีดตัวเองล่ะ?
 ฉันเป็นคนไม่ชอบการรอคอยนะ
 พวกเค้ารู้...
 พวกเค้ารู้ว่าเป็นตัวปลอม
 มีคนเตือนพวกเค้า
 แฮร์รี่...
ถ้าฉันต้องตายเพื่อปกป้องใครบางฉัน
ฉันก็ไม่กลัว
เดี่ยว
อย่านะ! ยุนอา
อย่าทำแบบนี้เพื่อฉัน
ช่วยเกาะของพวกเขาจากความวิบัติ โดยการเขียน
หนังสือสุดเดิร์น
เกาะ เฮก ครึ่งจมน้ำกลางลมหฤโหด
ปลายสุดของละอองพายุ
ของคลื่นม้วนของ เอาเตอร์ เฮบไบรด์
ครับ
ไม่มีเขา ชมรมเบสบอลคงไม่มีทางฟื้นกลับมา
ก็จริงนะคะ
คุณให้เจ้าขี้ขลาดที่ยื่นจดหมายลาออกนั่นเป็นกัปตันเรอะ?
สิ่งที่สำคัญก็คือ ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าต่างหากครับ
ผมรู้น่า แค่พูดเล่นๆ ไปเล่นต่อเหอะๆ
แดเนียล  ได้ข่าวว่ามีลูกค้าใหม่หรอ
อะไรที่ผมพูดบ่อยๆละ จอห์น
กุญแจในการทำธุรกิจ
คือทำธุรกิจใหม่ๆ
หากล้มเหลวอีก ท่านต้องไปพบบิดาเรา
แล้วเขาจะทำลายแซนดาร์ให้ข้า
เนบูล่า ไปยังแซนดาร์ ชิงออร์บมา
ถือเป็นเกียรติยิ่ง
เป็นกรรมมากกว่า
และยังอาจจะหวังไปถึง
วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์
พูดง่ายๆก็คือ การรักษาชีวิต
วิธีการคิดแบบใหม่เป็นสิ่งจำเป็น
หากมนุษย์ชาติต้องการจะอยู่รอด
งานอดิเรกของฉันเลย
ว้า
มานี่ ผมช่วย
ไม่เป็นไร ฉันหยิบเองได้
น่า เดี๋ยวผมช่วย
ผมไม่เข้าใจเลยว่า
คุณจะเอาเงินมาละลายกับมันทำไม
แน่ใจนะว่า
คุณไม่ได้เลือกเมืองผิดน่ะ
เอางี้นะ มาติน
พวกเราเป็นหนึ่ง
อย่างนี้ฉันก็เป็นเหมือนคอลินส์น่ะหรอ
ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ
ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ
แล้วทำไมเธอไม่เลิกกรีดตัวเองล่ะ?
 ฉันเป็นคนไม่ชอบการรอคอยนะ
 พวกเค้ารู้...
 พวกเค้ารู้ว่าเป็นตัวปลอม
 มีคนเตือนพวกเค้า
 แฮร์รี่...
ถ้าฉันต้องตายเพื่อปกป้องใครบางฉัน
ฉันก็ไม่กลัว
เดี่ยว
อย่านะ! ยุนอา
อย่าทำแบบนี้เพื่อฉัน
ช่วยเกาะของพวกเขาจากความวิบัติ โดยการเขียน
หนังสือสุดเดิร์น
เกาะ เฮก ครึ่งจมน้ำกลางลมหฤโหด
ปลายสุดของละอองพายุ
ของคลื่นม้วนของ เอาเตอร์ เฮบไบรด์
ครับ
ไม่มีเขา ชมรมเบสบอลคงไม่มีทางฟื้นกลับมา
ก็จริงนะคะ
คุณให้เจ้าขี้ขลาดที่ยื่นจดหมายลาออกนั่นเป็นกัปตันเรอะ?
สิ่งที่สำคัญก็คือ ความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าต่างหากครับ
ผมรู้น่า แค่พูดเล่นๆ ไปเล่นต่อเหอะๆ
แดเนียล  ได้ข่าวว่ามีลูกค้าใหม่หรอ
อะไรที่ผมพูดบ่อยๆละ จอห์น
กุญแจในการทำธุรกิจ
คือทำธุรกิจใหม่ๆ
หากล้มเหลวอีก ท่านต้องไปพบบิดาเรา

Læ̂w k̄heā ca thả lāy sæn dār̒ h̄ı̂ k̄ĥā
nebū l̀ā pị yạng sæn dār̒ chi ngx xr̒b mā
t̄hụ̄x pĕn keīyrti yìng
pĕn krrm mākkẁā
læa yạng xāc ca h̄wạng pị t̄hụng
wiṭhī kār rạks̄ʹā ro khxạl sị me xr̒
phūd ng̀āy«k̆ khụ̄x kār rạks̄ʹā chīwit
wiṭhī kār khid bæb h̄ım̀ pĕn s̄ìng cảpĕn
h̄āk mnus̄ʹy̒ chāti t̂xngkār ca xyū̀ rxd
ngān xdirek k̄hxng c̄hạn ley
ŵā
mā nī̀ p̄hm ch̀wy
mị̀ pĕnrị c̄hạn h̄yib xeng dị̂
ǹā deī̌yw p̄hm ch̀wy
p̄hm mị̀ k̄hêācı ley ẁā
khuṇ ca xeā ngein mā lalāy kạb mạn thảmị
næ̀cı na ẁā
khuṇ mị̀ dị̂ leụ̄xk meụ̄xng p̄hid ǹa
xeā ngī̂ na mā tin
phwk reā pĕn h̄nụ̀ng
xỳāng nī̂ c̄hạn k̆ pĕn h̄emụ̄xn khx lins̄̒ǹa h̄rx
c̄hạn mị̀ khid xỳāng nận h̄rxk na
thảmị mị̀ peid cı h̄ı̂ kŵāng kẁā nī̂ h̄ǹxy l̀a
læ̂w thảmị ṭhex mị̀ leik krīd tạw xeng l̀a?
C̄hạn pĕn khn mị̀ chxb kār rx khxy na
phwk khêā rū̂...
Phwk khêā rū̂ ẁā pĕn tạw plxm
mī khn teụ̄xn phwk khêā
ḥær̒ rī̀...
T̄ĥā c̄hạn t̂xng tāy pheụ̄̀x pkp̂xng khır bāng c̄hạn
c̄hạn k̆ mị̀ klạw
deī̀yw
xỳā na! Yu nxā
xỳā thả bæb nī̂ pheụ̄̀x c̄hạn
ch̀wy keāa k̄hxng phwk k̄heā cāk khwām wibạti doy kār k̄heīyn
h̄nạngs̄ụ̄x s̄ud deir̒n
keāa ḥek khrụ̀ng cm n̂ả klāng lm h̄vh̄od
plāy s̄ud k̄hxng laxxng phāyu
k̄hxng khlụ̄̀n m̂wn k̄hxng xeā texr̒ ḥebbị rd̒
khrạb
mị̀mī k̄heā chmrm bes̄bxl khng mị̀mī thāng fụ̄̂n klạb mā
k̆ cring na kha
khuṇ h̄ı̂ cêā k̄hī̂ k̄hlād thī̀ yụ̄̀n cdh̄māy lā xxk nạ̀n pĕn kạp tạn rex a?
S̄ìng thī̀ s̄ảkhạỵ k̆ khụ̄x khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂āt̀āngh̄āk khrạb
p̄hm rū̂ ǹā khæ̀ phūd lèn«pị lèn t̀x h̄exa«
dæ neīy l dị̂ k̄h̀āw ẁā mī lūkkĥā h̄ım̀ h̄rx
xarị thī̀ p̄hm phūd b̀xy«la cxh̄̒n
kuỵcæ nı kār thả ṭhurkic
khụ̄x thả ṭhurkic h̄ım̀«
h̄āk l̂m h̄elw xīk th̀ān t̂xng pị phb bidā reā
læ̂w k̄heā ca thả lāy sæn dār̒ h̄ı̂ k̄ĥā
nebū l̀ā pị yạng sæn dār̒ chi ngx xr̒b mā
t̄hụ̄x pĕn keīyrti yìng
pĕn krrm mākkẁā
læa yạng xāc ca h̄wạng pị t̄hụng
wiṭhī kār rạks̄ʹā ro khxạl sị me xr̒
phūd ng̀āy«k̆ khụ̄x kār rạks̄ʹā chīwit
wiṭhī kār khid bæb h̄ım̀ pĕn s̄ìng cảpĕn
h̄āk mnus̄ʹy̒ chāti t̂xngkār ca xyū̀ rxd
ngān xdirek k̄hxng c̄hạn ley
ŵā
mā nī̀ p̄hm ch̀wy
mị̀ pĕnrị c̄hạn h̄yib xeng dị̂
ǹā deī̌yw p̄hm ch̀wy
p̄hm mị̀ k̄hêācı ley ẁā
khuṇ ca xeā ngein mā lalāy kạb mạn thảmị
næ̀cı na ẁā
khuṇ mị̀ dị̂ leụ̄xk meụ̄xng p̄hid ǹa
xeā ngī̂ na mā tin
phwk reā pĕn h̄nụ̀ng
xỳāng nī̂ c̄hạn k̆ pĕn h̄emụ̄xn khx lins̄̒ǹa h̄rx
c̄hạn mị̀ khid xỳāng nận h̄rxk na
thảmị mị̀ peid cı h̄ı̂ kŵāng kẁā nī̂ h̄ǹxy l̀a
læ̂w thảmị ṭhex mị̀ leik krīd tạw xeng l̀a?
C̄hạn pĕn khn mị̀ chxb kār rx khxy na
phwk khêā rū̂...
Phwk khêā rū̂ ẁā pĕn tạw plxm
mī khn teụ̄xn phwk khêā
ḥær̒ rī̀...
T̄ĥā c̄hạn t̂xng tāy pheụ̄̀x pkp̂xng khır bāng c̄hạn
c̄hạn k̆ mị̀ klạw
deī̀yw
xỳā na! Yu nxā
xỳā thả bæb nī̂ pheụ̄̀x c̄hạn
ch̀wy keāa k̄hxng phwk k̄heā cāk khwām wibạti doy kār k̄heīyn
h̄nạngs̄ụ̄x s̄ud deir̒n
keāa ḥek khrụ̀ng cm n̂ả klāng lm h̄vh̄od
plāy s̄ud k̄hxng laxxng phāyu
k̄hxng khlụ̄̀n m̂wn k̄hxng xeā texr̒ ḥebbị rd̒
khrạb
mị̀mī k̄heā chmrm bes̄bxl khng mị̀mī thāng fụ̄̂n klạb mā
k̆ cring na kha
khuṇ h̄ı̂ cêā k̄hī̂ k̄hlād thī̀ yụ̄̀n cdh̄māy lā xxk nạ̀n pĕn kạp tạn rex a?
S̄ìng thī̀ s̄ảkhạỵ k̆ khụ̄x khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂āt̀āngh̄āk khrạb
p̄hm rū̂ ǹā khæ̀ phūd lèn«pị lèn t̀x h̄exa«
dæ neīy l dị̂ k̄h̀āw ẁā mī lūkkĥā h̄ım̀ h̄rx
xarị thī̀ p̄hm phūd b̀xy«la cxh̄̒n
kuỵcæ nı kār thả ṭhurkic
khụ̄x thả ṭhurkic h̄ım̀«
h̄āk l̂m h̄elw xīk th̀ān t̂xng pị phb bidā reā
læ̂w k̄heā ca thả lāy sæn dār̒ h̄ı̂ k̄ĥā
nebū l̀ā pị yạng sæn dār̒ chi ngx xr̒b mā
t̄hụ̄x pĕn keīyrti yìng
pĕn krrm mākkẁā
læa yạng xāc ca h̄wạng pị t̄hụng
wiṭhī kār rạks̄ʹā ro khxạl sị me xr̒
phūd ng̀āy«k̆ khụ̄x kār rạks̄ʹā chīwit
wiṭhī kār khid bæb h̄ım̀ pĕn s̄ìng cảpĕn
h̄āk mnus̄ʹy̒ chāti t̂xngkār ca xyū̀ rxd
ngān xdirek k̄hxng c̄hạn ley
ŵā
mā nī̀ p̄hm ch̀wy
mị̀ pĕnrị c̄hạn h̄yib xeng dị̂
ǹā deī̌yw p̄hm ch̀wy
p̄hm mị̀ k̄hêācı ley ẁā
khuṇ ca xeā ngein mā lalāy kạb mạn thảmị
næ̀cı na ẁā
khuṇ mị̀ dị̂ leụ̄xk meụ̄xng p̄hid ǹa
xeā ngī̂ na mā tin
phwk reā pĕn h̄nụ̀ng
xỳāng nī̂ c̄hạn k̆ pĕn h̄emụ̄xn khx lins̄̒ǹa h̄rx
c̄hạn mị̀ khid xỳāng nận h̄rxk na
thảmị mị̀ peid cı h̄ı̂ kŵāng kẁā nī̂ h̄ǹxy l̀a
læ̂w thảmị ṭhex mị̀ leik krīd tạw xeng l̀a?
C̄hạn pĕn khn mị̀ chxb kār rx khxy na
phwk khêā rū̂...
Phwk khêā rū̂ ẁā pĕn tạw plxm
mī khn teụ̄xn phwk khêā
ḥær̒ rī̀...
T̄ĥā c̄hạn t̂xng tāy pheụ̄̀x pkp̂xng khır bāng c̄hạn
c̄hạn k̆ mị̀ klạw
deī̀yw
xỳā na! Yu nxā
xỳā thả bæb nī̂ pheụ̄̀x c̄hạn
ch̀wy keāa k̄hxng phwk k̄heā cāk khwām wibạti doy kār k̄heīyn
h̄nạngs̄ụ̄x s̄ud deir̒n
keāa ḥek khrụ̀ng cm n̂ả klāng lm h̄vh̄od
plāy s̄ud k̄hxng laxxng phāyu
k̄hxng khlụ̄̀n m̂wn k̄hxng xeā texr̒ ḥebbị rd̒
khrạb
mị̀mī k̄heā chmrm bes̄bxl khng mị̀mī thāng fụ̄̂n klạb mā
k̆ cring na kha
khuṇ h̄ı̂ cêā k̄hī̂ k̄hlād thī̀ yụ̄̀n cdh̄māy lā xxk nạ̀n pĕn kạp tạn rex a?
S̄ìng thī̀ s̄ảkhạỵ k̆ khụ̄x khwām kl̂ā thī̀ ca k̂āw pị k̄ĥāng h̄n̂āt̀āngh̄āk khrạb
p̄hm rū̂ ǹā khæ̀ phūd lèn«pị lèn t̀x h̄exa«
dæ neīy l dị̂ k̄h̀āw ẁā mī lūkkĥā h̄ım̀ h̄rx
xarị thī̀ p̄hm phūd b̀xy«la cxh̄̒n
kuỵcæ nı kār thả ṭhurkic
khụ̄x thả ṭhurkic h̄ım̀«
h̄āk l̂m h̄elw xīk th̀ān t̂xng pị phb bidā reā

.
.
หยุด!!!
.
.
.
คุณทำได้ดีมาก !!!
.
.
.
เจอกันพรุ่งนี้  :-)
.
.
.
.
.
.

=== เราเพิ่มบทเรียนเพิ่มเติม 7 ===
====== แต่ละสัปดาห์ =======
========= สนุก ========
======  ในวันจันทร์ ====

.

立即升级! 终身会员!
Upgrade now! Lifetime membership!
अब अपग्रेड करें! आजीवन सदस्यता!
¡Actualícese ahora! ¡Membresía de por vida!
Jetzt upgraden! Mitgliedschaft auf Lebenszeit!
Обновите сейчас! Пожизненное членство!
今すぐアップグレード!終身会員!
Atualize agora! Sociedade da vida!
지금 업그레이드! 평생 회원!
Upgrade sekarang! Keanggotaan seumur hidup!

Mag-upgrade ngayon! Panghabambuhay na pagiging miyembro
!
อัพเกรด สมาชิกตลอดชีวิต
Nâng cấp bây giờ! Thành viên suốt đời!
Mise à jour maintenant! Adhésion à vie!
Pandisha daraja sasa! Uanachama wa maisha!

 

点击这里     Click here     यहां क्लिक करें     Haga clic aquí     Klicken Sie hier     Нажмите здесь     ここをクリックして     Clique aqui     여기를 클릭     Mag-klik dito     Klik di sini     คลิกที่นี่     Click vào đây     Cliquez ici     Bofya hapa

.

.

------------------------

.

.

.

ติดต่อฉันได้ตลอดเวลา !
-CEO Jay Beacham
 
BigConversatio@Zoho.com
(ฉันจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง)

.

.

.

ขอขอบคุณ!

โปรดกลับมาทุกวัน!

www.AnaEzine.webs.com

.

.

.

กรุณาบันทึก, พิมพ์, แบ่งปัน, Tweet, โพสต์, บุ๊คมาร์คเว็บไซต์นี้!

.

.

anaezine.webs.com Webutation

.

.

.

รูปภาพและเนื้อหาทั้งหมดจะถูกใช้โดยได้รับการยินยอมตามที่เราทราบอย่างไรก็ตามหากคุณไม่เห็นด้วยหรือต้องการเครดิตหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมหรือการนำออกและขอโทษจากเราโปรดติดต่อ CEO Jay Beacham ทันทีที่: BigConversation@Zoho.com

.